Održana edukacija “Prehrana u školskoj dobi”

U okviru „InterCap“ projekta (nositelj Sveučilište u Splitu) koji provodi Udruga Sunce u suradnji s Filozofskim fakultetom u Splitu, Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita i Osnovnom školom „Kman-Kocunar“, u četvrtak 17. prosinca 2020. održana je edukacija „Prehrana u školskoj dobi“. Edukacija je samo jedna u nizu projektnih aktivnosti. Cilj je projekta promoviranje zdrave prehrane i osvještavanje sudionika odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama o prednostima iste. S obzirom na navedeno, aktivnosti projekta obuhvaćaju sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa: učitelje/nastavnike, djecu i roditelje. Specifični cilj edukacije bio je upoznavanje svih sudionika o pitanjima održivog razvoja Agende 2030, konkretno zdrave prehrane, te daljnjeg educiranja djece i roditelja.

Na edukaciji su sudjelovali učitelji/nastavnici OŠ „Kman-Kocunar“, profesori s Filozofskog fakulteta u Splitu, mentorice Udruge Sunce Margita Radman i Maja Golem te studentice FFST-a – provoditeljice projekta Mirela Pavić i Nikolina Jakšić. Edukaciju je pripremila i održala vanjska suradnica, nutricionistkinja Iva Tokić. Nutricionistkinja je predavanje započela temeljnim znanjima o zdravoj prehrani uz savjete kako djeci približiti sam koncept „zdrave prehrane“. Drugi dio predavanja bavio se problemom prekomjerne težine i pretilosti u dječjoj dobi te savjetima o održavanju uravnotežene prehrane s brojnim praktičnim primjerima obroka. Nutricionistkinja se osvrnula i na prehrambene navike djece jednog razreda OŠ „Kman-Kocunar“. Naime, kroz projektnu aktivnost, djeca su tjedan dana prikupljala ambalažu svojih užina za vrijeme velikog odmora. Na temelju prikupljene ambalaže nutricionistkinja je navela najčešće namirnice, njihovu problematiku i moguće alternative. Predavanje je zaključeno konstruktivnom raspravom o potrebi kontinuiranog osvještavanja zdravih prehrambenih navika u okviru odgojno-obrazovnog sustava još od najranije školske dobi, posebno u okviru međupredmetne teme „Zdravlje“. Prikupljanjem otpada i provedenom edukacijom zaključen je jedan dio projekta, a iduće aktivnosti, edukativna radionica za djecu (koju će provesti studentice) te izrada informativne brošure o zdravoj prehrani za roditelje čekaju nas u siječnju 2021.

Tagovi: