Održana edukacija “Prehrana u školskoj dobi”

Održana edukacija “Prehrana u školskoj dobi”

U okviru „InterCap“ projekta (nositelj Sveučilište u Splitu) koji provodi Udruga Sunce u suradnji s Filozofskim fakultetom u Splitu, Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita i Osnovnom školom „Kman-Kocunar“, u četvrtak 17. prosinca 2020. održana je edukacija „Prehrana u školskoj dobi“. Edukacija je samo jedna u nizu projektnih aktivnosti. Cilj je projekta promoviranje zdrave prehrane i osvještavanje sudionika odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama o prednostima iste. S obzirom na navedeno, aktivnosti projekta obuhvaćaju sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa: učitelje/nastavnike, djecu i roditelje. Specifični cilj edukacije bio je upoznavanje svih sudionika o pitanjima održivog razvoja Agende 2030, konkretno zdrave prehrane, te daljnjeg educiranja djece i roditelja.

Na edukaciji su sudjelovali učitelji/nastavnici OŠ „Kman-Kocunar“, profesori s Filozofskog fakulteta u Splitu, mentorice Udruge Sunce Margita Radman i Maja Golem te studentice FFST-a – provoditeljice projekta Mirela Pavić i Nikolina Jakšić. Edukaciju je pripremila i održala vanjska suradnica, nutricionistkinja Iva Tokić. Nutricionistkinja je predavanje započela temeljnim znanjima o zdravoj prehrani uz savjete kako djeci približiti sam koncept „zdrave prehrane“. Drugi dio predavanja bavio se problemom prekomjerne težine i pretilosti u dječjoj dobi te savjetima o održavanju uravnotežene prehrane s brojnim praktičnim primjerima obroka. Nutricionistkinja se osvrnula i na prehrambene navike djece jednog razreda OŠ „Kman-Kocunar“. Naime, kroz projektnu aktivnost, djeca su tjedan dana prikupljala ambalažu svojih užina za vrijeme velikog odmora. Na temelju prikupljene ambalaže nutricionistkinja je navela najčešće namirnice, njihovu problematiku i moguće alternative. Predavanje je zaključeno konstruktivnom raspravom o potrebi kontinuiranog osvještavanja zdravih prehrambenih navika u okviru odgojno-obrazovnog sustava još od najranije školske dobi, posebno u okviru međupredmetne teme „Zdravlje“. Prikupljanjem otpada i provedenom edukacijom zaključen je jedan dio projekta, a iduće aktivnosti, edukativna radionica za djecu (koju će provesti studentice) te izrada informativne brošure o zdravoj prehrani za roditelje čekaju nas u siječnju 2021.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET