Održan EFFICIENTN2K specijalistički seminar na kojemu su čuvari prirode naučili što poduzeti u slučaju pomorskog prekršaja u zaštićenim područjima

grupna-fotografija-cuvari-prirode-zaposlenice-sunce

Dugi niz godina svjedočimo devastaciji i samovolji na pomorskom dobru – od bespravne gradnje, nezakonitog nasipavanja i betonizacije obale do neprikladne dohrane plaža i nepridržavanja koncesijskih odredbi.

Sve su ovo primjeri pomorskih prekršaja, odnosno, kako Pomorski zakonik navodi, povrede propisa kojima se uređuju odnosi u morskim i podmorskim prostorima Republike Hrvatske ili nad kojima Republika Hrvatska ima suverena prava, njihovim obalama i lukama, pomorskim objektima hrvatske državne pripadnosti, te svim pomorskim objektima koji plove ili se nalaze u morskim i podmorskim prostorima Republike Hrvatske u vezi sa sigurnošću plovidbe i zaštite ljudskih života i okoliša, te s prometom na moru.

Novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama održavanje reda na pomorskom dobru prelazi s državne na lokalnu razinu, odnosno na općine i gradove, kao i na javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Upravo će čuvari prirode uime javnih ustanova provoditi odluke o redu na pomorskom dobru.

Zbog toga je u Splitu, 23. svibnja održan specijalistički seminar naziva Održavanje reda na pomorskom dobru u zaštićenim područjima. Organiziran je u suradnji Sunca i Tempora Academije. Ovaj je događaj, proveden u sklopu projekta EfficientN2K, okupio djelatnike čuvarskih i stručnih službi javnih ustanova za upravljanje morskim i obalnim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Prekograničnom suradnjom do učinkovitijeg nadzora

Matea Špika, voditeljica projekta EfficientN2K, ukratko je predstavila sam projekt, kao i rezultate provedene analize postupanja čuvara prirode. Marco Dadamo i Ornella Accoto, predstavnici projektnog partnera Općine Ugento, podijelili su sa sudionicima način funkcioniranja nadzora te pojasnili koje su institucije uključene u njegovu provedbu u Italiji. Osvrnuli su se na nadzor nad nezakonitim ribolovom, onečišćenjem površinskih voda uslijed poljoprivrednih aktivnosti i požarima u talijanskim zaštićenim i Natura 2000 područjima. Dijeljenje iskustava između dvije države izrazito je važno te doprinosi učinkovitijoj zaštiti prirode.

cuvari-prirode-dvorana-predavanje-prezentacija

Problemi s kojima se susreću čuvari prirode pri nadzoru pomorskog dobra u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Potom su sudionici iznijeli probleme i nedoumice s kojima se susreću u svom radu, primjerice o donošenju Odluka o redu na pomorskom dobru, nezakonitom nasipavanju mora i dohrani plaža unutar zaštićenih područja, nemogućnosti postupanja vezanog za pomorsko dobro unutar kategorije značajni krajobraz, nezakonitim radnjama koncesionara, prijetnjama kojima su izloženi i tako dalje. Također, zanimalo ih je nešto više o mogućnostima korištenja tehnologija u nadzoru.

Javne ustanove koje upravljaju morskim i obalnim zaštićenim područjem imaju obavezu donošenja odluka o redu na pomorskom dobru. Većina javnih ustanova nije usvojila navedene odluke u zakonski određenom roku.

Sudionici su tijekom seminara imali priliku detaljnije saznati o položaju i ovlastima javnih ustanova u Prekršajnom zakonu te o relevantnim procesno-pravnim i materijalno-pravnim odredbama za procesuiranje pomorskih prekršaja. Također je obrađena metodika postupanja nakon saznanja za počinjeni pomorski prekršaj, kao i pisanja optužnog prijedloga za navedeni prekršaj.

cuvari-prirode-dvorana-predavanje

Važnost ustrajnosti i profesionalne komunikacije čuvara prirode

Josip Pavliček, predavač iz Tempora Academije, naglasio je važnost ustrajnosti čuvara prirode, ali i drugih institucija te medija, pri prepoznavanju i daljnjem prijavljivanju prekršaja. Na taj način uvodi se nova praksa i nadležnim institucijama signalizira da su potrebne promjene (na primjer, povećanje kapaciteta pojedinih institucija za rad na nekoj problematici, promjena zakonske regulative) te mijenja svijest i ponašanje ljudi. Primjerice, povećanjem broja optužnih prijedloga neminovno će se povećati i kapaciteti sudova. Stoga su prijave i žalbe (ako dođe do odbacivanja slučajeva) posao i pravo javnih ustanova.

Osvrnuo se i na prijetnje s kojima se čuvari prirode susreću te savjetovao da se svaka prijetnja prijavi policiji. U protivnom se stvara praksa u kojoj počinitelji smatraju da mogu raditi što god hoće. Upornost, ustrajnost čuvara prirode te jačanje komunikacije i suradnje s policijom ponuđena su rješenja za suzbijanje prijetnji, ali i drugih prekršaja.

Istaknuta je važnost jasne i profesionalne komunikacije s počiniteljima prekršaja. Tako se oblikuje i osobni imidž čuvara prirode, a pristojnost i uvažavanje doprinose suradljivosti počinitelja.

zaposlenice-sunce-priroda-razgovor

Potreba za ovom vrstom edukacije zabilježena je pri intenzivnim razgovorima s dionicima tijekom provedbe prethodnih aktivnosti projekta EfficientN2K. Nadamo se da smo ovim seminarom pridonijeli jačanju kapaciteta čuvara prirode za primjenu njihovih ovlasti sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. U narednom razdoblju planiraju se i druge edukacije vezane za jačanje kapaciteta u nadzoru.

efficientn2k_eu_

Tagovi: