Očitovanje Sunca na nacrt Zakona o strateškim investicijama

pravo-okoliša
Držimo nedopustivim da se Zakon o strateškim investicijama donosi po hitnoj proceduri budući hitnost za sobom povlači minimalno vrijeme za javnu i parlamentarnu raspravu te očitovanja drugih tijela državne uprave.
Zakon je na javnoj raspravi bio u razdoblju od 15. siječnja do 24. siječnja 2013. godine, što je svega 10 dana. Takvo postupanje smatramo apsolutno neprimjerenim, osobito zbog činjenice kako se radi o jednom od zakona za koji postoji veliki interes javnosti, a koji ima dalekosežne posljedice po gospodarstvo i pravnu sigurnost u Republici Hrvatskoj.
Raspolaganje prirodnim resursima ne možemo prepustiti hitnim procedurama i zato je nužno produžiti rok za javnu raspravu ne samo kako bi stručna i ostala zainteresirana javnost mogla sudjelovati, nego kako bi Ministarstvo gospodarstva uspjelo iskomunicirati svoje namjere i pretočiti ih zaista u strategiju stvaranja investicijske klime u RH.
Smatramo ovaj zakon u mnogim svojim segmentima protuustavnim, štetnim po održivi razvoj RH te ishitrenim, nedorečenim i površnim. Hitnost donošenja kod javnosti je već polučio negativan učinak kroz rast nepovjerenja građana.
Cjelokupan tekst primjedbi Udruge Sunce, kao i primjedbe po pojedim člancima možete vidjeti ovdje.