Natječaj za voditelja projekata na temu gospodarenja otpadom i morskim otpadom

Natječaj za voditelja projekata na temu gospodarenja otpadom i morskim otpadom

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

VODITELJ PROJEKATA NA TEMU GOSPODARENJA OTPADOM I MORSKIM OTPADOM

Udruga Sunce je nevladina, neprofitna organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Opis radnog mjesta

 • Zadužen/a za upravljanje projektima Plastic smart cities Croatia (Dubrovnik i Trogir) te po potrebi ostalim relevantnim projektima/uslugama; upravlja planom provedbe aktivnosti, odgovara za monitoring i procjenu postignuća u skladu s planom provedbe aktivnosti i indikatorima, upravlja proračunom i vremenskim planom provedbe projekata.
 • Osigurava optimalnu upotrebu resursa (ljudskih, financijskih, materijalnih i informacijskih) potrebnih za provođenje projekata.
 • Komunicira i surađuje s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima i projektnim partnerima na pitanjima vezanim uz gospodarenje otpadom i morski otpad. Planira tekuće troškove u skladu s projektnim aktivnostima u suradnji s voditeljem/icom programa i/ili voditelj/icom odjela.
 • Odgovara za administriranje projekata i projektnu dokumentaciju.
 • Redovito komunicira s donatorima, priprema projektne narativne i financijske izvještaje u suradnji s projektnim timom i Voditeljicom financija.
 • Vodi projektni tim/projektne timove, održava redovite sastanke timova/ suradnika i volontera, koordinira rad timova te raspoređuje zadatke.
 • Mentorira članove tima/suradnike, volontere na projektima koje vodi te studente uključene u program društveno korisnog učenja na temama povezanim s gospodarenjem otpadom i morskim otpadom.
 • Prema potrebi sudjeluje u evaluaciji rada članova tima na projektima.
 • Redovno daje povratne informacije o statusu projekata te učinku projektnog tima i/ili članova projektnog tima voditelju/ici programa i/ili voditelju/ici odjela.
 • Planira i provodi komunikacijske aktivnosti povezane s projektima koje vodi u suradnji s Voditeljicom komunikacija, sukladno izrađenim komunikacijskim planovima.
 • Organizira i sudjeluje u javnim izlaganjima (okrugli stolovi, tribine, seminari, radionice itd.) u sklopu projekata i za potrebe organizacije.
 • Koordinira/sudjeluje u izradi nacrta službenih očitovanja (position statement-a) i stavova o politikama (policy paper-a) posebno vezanim uz gospodarenje otpadom i morski otpad u bliskoj suradnji s voditeljima programa/odjela/projekata te voditeljicom komunikacija.
 • Komunicira službena očitovanja i stavove Udruge vezane uz gospodarenje otpadom i morski otpad prema relevantnim ciljanim skupinama (donositeljima odluka, medijima, javnosti i dr. ključnim dionicima).
 • Sudjeluje u komentiranju zakonodavstva, politika, planova i strategija koji su direktno vezani uz gospodarenje otpadom i/ili morskim otpadom te u komentiranju zakonodavstva, politika, planova i strategija koji nisu direktno vezani uz ove teme, ali ih u pojedinim dijelovoma obrađuju.
 • Prati utjecaj zagovaračkih aktivnosti Udruge vezanih uz gospodarenje otpadom i morski otpad (sudjelovanja na javnim raspravama i u formalnim i neformalnim radnim skupinama, sastancima i komunikaciji s predstavnicima javnih vlasti, komunikacijskim kampanjama vezanim uz pojedine stavove i teme i medijskim objavama) te izrađuje preporuke za unaprjeđenje u bliskoj suradnji s voditeljima programa/odjela/projekata te voditeljicom komunikacija.
 • Prati stručnu literaturu, primjere dobre prakse, istraživanja i zakonodavstvo na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini vezano uz teme i politike povezane s gospodarenjem otpadom i morskim otpadom.
 • Usko surađuje i komunicira sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim mrežama, kao i organizacijama/institucijama u RH i inozemstvu koje su aktivne u području gospodarenja otpadom i morskog otpada.
 • Sudjeluje u aktivnostima programa Zaštite okoliša i održivog razvoja te razmjenjuje informacije s projektnim timovima drugih programa/odjela/projekata, posebice vezane uz teme na kojima radi.
 • Predlaže i planira nove projekte i njihov razvoj te sudjeluje u izradi prijedloga projekata i prikupljanju sredstava u koordinaciji s voditeljem/icom programa, voditeljicom odjela i izvršnim direktorom/icom.
 • Sudjeluje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge.
 • Provodi ostale zadatke definirane projektima i kroz rad timova, a prema potrebi Udruge.

Uvjeti

 • VSS prirodnog ili društvenog smjera.
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva na poslovima vođenja projekata i vođenja timova.
 • Znanje i šire razumijevanje tematike gospodarenje otpada i morskog otpada, kao i njihov politički i društveni kontekst.
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine.
 • Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti

 • Iskustvo na poslovima zagovaranja i korištenja zagovaračkih alata.
 • Visoka motivacija za rad na tematici gospodarenja otpadom i morskog otpada.
 • Iskustvo u pisanju projekata i prikupljanju sredstava.
 • Iskustvo u provedbi istraživanja.
 • Međunarodno akademsko iskustvo i/ili iskustvo rada s međunarodnim organizacijama i institucijama.
 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru, upoznatost s djelovanjem organizacija civilnoga društva u RH i EU.

Traženi profil kandidata

 • Dobre vještine upravljanja projektnim ciklusom, projektnim planovima i proračunima projekta, te upravljanja timovima.
 • Senzibilitet za probleme koji postoje u tematici gospodarenja otpadom i morskim otpadom te visoka motiviranost za zagovaranje unaprjeđenja provedbe politika i odluka vezanih uz ove dvije teme na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 • Dobre organizacijske i komunikacijske vještine.
 • Kvaliteta pismenog izražavanja, pismene i usmene argumentacije te dobre prezentacijske vještine.
 • Sposobnost inovativnog/ kreativnog razmišljanja.
 • Iskustvo u komunikaciji s različitim profilima dionika.
 • Odgovornost, proaktivnost i samostalnost u radu, ali i spremnost na timski rad.
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata.
 • Spremnost na rad na terenu, povremena putovanja te prilagodljivost iznenadnim rokovima, različitim poslovima i radnom okruženju.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina.

Što mi nudimo:

Odabrani kandidat/kinja raditi će s osobama s višegodišnjim iskustvom u zagovaranju za odgovorno gospodarenje otpadom i smanjenje problema morskog otpada, provedbi istraživanja, edukacijama i informiranju javnosti te upravljanju projektima i prikupljanju sredstava.

Budućem djelatniku/ici nudimo:

 • dinamično i poticajno radno okruženje,
 • mogućnost sudjelovanja u kreiranju pozitivnih društvenih promjena,
 • mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz zaštitu okoliša i upravljanje projektima,
 • mogućnost usavršavanja, jačanja znanja i vještina kroz suradnju s brojnim nacionalnim i međunarodnim dionicima, sudjelovanje u radu mreža te sudjelovanje na aktivnostima poput treninga, studijskih putovanja, radionica i seminara u RH i inozemstvu,
 • mogućnost aktivnog sudjelovanja u radnim tijelima, sastancima u sektoru zaštite okoliša, kao i sektoru civilnoga društva u RH i inozemstvu,
 • usavršavanje i edukaciju za planiranje novih projekata i prikupljanje sredstava.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na hrvatskom jeziku do maksimalno 1000 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave sa navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu info@sunce-st.org.

Rok za podnošenje prijave je 21.01.2021.

Početak rada je u veljači 2021.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Komisija će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete

odabrati će maksimalno do 8 kandidata/kinja za ulazak u uži krug, a s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 08.01.2021.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET