Natječaj za voditelja projekata na temu gospodarenja otpadom i morskim otpadom

zapošljavamo-sunce

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

VODITELJ PROJEKATA NA TEMU GOSPODARENJA OTPADOM I MORSKIM OTPADOM

Udruga Sunce je nevladina, neprofitna organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Opis radnog mjesta

 • Zadužen/a za upravljanje projektima Plastic smart cities Croatia (Dubrovnik i Trogir) te po potrebi ostalim relevantnim projektima/uslugama; upravlja planom provedbe aktivnosti, odgovara za monitoring i procjenu postignuća u skladu s planom provedbe aktivnosti i indikatorima, upravlja proračunom i vremenskim planom provedbe projekata.
 • Osigurava optimalnu upotrebu resursa (ljudskih, financijskih, materijalnih i informacijskih) potrebnih za provođenje projekata.
 • Komunicira i surađuje s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima i projektnim partnerima na pitanjima vezanim uz gospodarenje otpadom i morski otpad. Planira tekuće troškove u skladu s projektnim aktivnostima u suradnji s voditeljem/icom programa i/ili voditelj/icom odjela.
 • Odgovara za administriranje projekata i projektnu dokumentaciju.
 • Redovito komunicira s donatorima, priprema projektne narativne i financijske izvještaje u suradnji s projektnim timom i Voditeljicom financija.
 • Vodi projektni tim/projektne timove, održava redovite sastanke timova/ suradnika i volontera, koordinira rad timova te raspoređuje zadatke.
 • Mentorira članove tima/suradnike, volontere na projektima koje vodi te studente uključene u program društveno korisnog učenja na temama povezanim s gospodarenjem otpadom i morskim otpadom.
 • Prema potrebi sudjeluje u evaluaciji rada članova tima na projektima.
 • Redovno daje povratne informacije o statusu projekata te učinku projektnog tima i/ili članova projektnog tima voditelju/ici programa i/ili voditelju/ici odjela.
 • Planira i provodi komunikacijske aktivnosti povezane s projektima koje vodi u suradnji s Voditeljicom komunikacija, sukladno izrađenim komunikacijskim planovima.
 • Organizira i sudjeluje u javnim izlaganjima (okrugli stolovi, tribine, seminari, radionice itd.) u sklopu projekata i za potrebe organizacije.
 • Koordinira/sudjeluje u izradi nacrta službenih očitovanja (position statement-a) i stavova o politikama (policy paper-a) posebno vezanim uz gospodarenje otpadom i morski otpad u bliskoj suradnji s voditeljima programa/odjela/projekata te voditeljicom komunikacija.
 • Komunicira službena očitovanja i stavove Udruge vezane uz gospodarenje otpadom i morski otpad prema relevantnim ciljanim skupinama (donositeljima odluka, medijima, javnosti i dr. ključnim dionicima).
 • Sudjeluje u komentiranju zakonodavstva, politika, planova i strategija koji su direktno vezani uz gospodarenje otpadom i/ili morskim otpadom te u komentiranju zakonodavstva, politika, planova i strategija koji nisu direktno vezani uz ove teme, ali ih u pojedinim dijelovoma obrađuju.
 • Prati utjecaj zagovaračkih aktivnosti Udruge vezanih uz gospodarenje otpadom i morski otpad (sudjelovanja na javnim raspravama i u formalnim i neformalnim radnim skupinama, sastancima i komunikaciji s predstavnicima javnih vlasti, komunikacijskim kampanjama vezanim uz pojedine stavove i teme i medijskim objavama) te izrađuje preporuke za unaprjeđenje u bliskoj suradnji s voditeljima programa/odjela/projekata te voditeljicom komunikacija.
 • Prati stručnu literaturu, primjere dobre prakse, istraživanja i zakonodavstvo na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini vezano uz teme i politike povezane s gospodarenjem otpadom i morskim otpadom.
 • Usko surađuje i komunicira sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim mrežama, kao i organizacijama/institucijama u RH i inozemstvu koje su aktivne u području gospodarenja otpadom i morskog otpada.
 • Sudjeluje u aktivnostima programa Zaštite okoliša i održivog razvoja te razmjenjuje informacije s projektnim timovima drugih programa/odjela/projekata, posebice vezane uz teme na kojima radi.
 • Predlaže i planira nove projekte i njihov razvoj te sudjeluje u izradi prijedloga projekata i prikupljanju sredstava u koordinaciji s voditeljem/icom programa, voditeljicom odjela i izvršnim direktorom/icom.
 • Sudjeluje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge.
 • Provodi ostale zadatke definirane projektima i kroz rad timova, a prema potrebi Udruge.

Uvjeti

 • VSS prirodnog ili društvenog smjera.
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva na poslovima vođenja projekata i vođenja timova.
 • Znanje i šire razumijevanje tematike gospodarenje otpada i morskog otpada, kao i njihov politički i društveni kontekst.
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine.
 • Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti

 • Iskustvo na poslovima zagovaranja i korištenja zagovaračkih alata.
 • Visoka motivacija za rad na tematici gospodarenja otpadom i morskog otpada.
 • Iskustvo u pisanju projekata i prikupljanju sredstava.
 • Iskustvo u provedbi istraživanja.
 • Međunarodno akademsko iskustvo i/ili iskustvo rada s međunarodnim organizacijama i institucijama.
 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru, upoznatost s djelovanjem organizacija civilnoga društva u RH i EU.

Traženi profil kandidata

 • Dobre vještine upravljanja projektnim ciklusom, projektnim planovima i proračunima projekta, te upravljanja timovima.
 • Senzibilitet za probleme koji postoje u tematici gospodarenja otpadom i morskim otpadom te visoka motiviranost za zagovaranje unaprjeđenja provedbe politika i odluka vezanih uz ove dvije teme na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 • Dobre organizacijske i komunikacijske vještine.
 • Kvaliteta pismenog izražavanja, pismene i usmene argumentacije te dobre prezentacijske vještine.
 • Sposobnost inovativnog/ kreativnog razmišljanja.
 • Iskustvo u komunikaciji s različitim profilima dionika.
 • Odgovornost, proaktivnost i samostalnost u radu, ali i spremnost na timski rad.
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata.
 • Spremnost na rad na terenu, povremena putovanja te prilagodljivost iznenadnim rokovima, različitim poslovima i radnom okruženju.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina.

Što mi nudimo:

Odabrani kandidat/kinja raditi će s osobama s višegodišnjim iskustvom u zagovaranju za odgovorno gospodarenje otpadom i smanjenje problema morskog otpada, provedbi istraživanja, edukacijama i informiranju javnosti te upravljanju projektima i prikupljanju sredstava.

Budućem djelatniku/ici nudimo:

 • dinamično i poticajno radno okruženje,
 • mogućnost sudjelovanja u kreiranju pozitivnih društvenih promjena,
 • mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz zaštitu okoliša i upravljanje projektima,
 • mogućnost usavršavanja, jačanja znanja i vještina kroz suradnju s brojnim nacionalnim i međunarodnim dionicima, sudjelovanje u radu mreža te sudjelovanje na aktivnostima poput treninga, studijskih putovanja, radionica i seminara u RH i inozemstvu,
 • mogućnost aktivnog sudjelovanja u radnim tijelima, sastancima u sektoru zaštite okoliša, kao i sektoru civilnoga društva u RH i inozemstvu,
 • usavršavanje i edukaciju za planiranje novih projekata i prikupljanje sredstava.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na hrvatskom jeziku do maksimalno 1000 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave sa navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Rok za podnošenje prijave je 21.01.2021.

Početak rada je u veljači 2021.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Komisija će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete

odabrati će maksimalno do 8 kandidata/kinja za ulazak u uži krug, a s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 08.01.2021.

Tagovi: