Natječaj za Suradnik-ica/pripravnik-ica za komunikaciju i odnose s javnošću

zapošljavamo-sunce

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto
Suradnik-ica/pripravnik-ica za komunikaciju i odnose s javnošću

Udruga Sunce je nevladina, neprofitna organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

OPIS RADNOG MJESTA

 • Osmišljavanje i vođenje komunikacijskih aktivnosti pojedinih projekata u suradnji s voditeljicom projekata i voditeljicom komunikacija i odnosa s javnošću
 • Izrada članaka, publikacija, vizuala i promotivnih materijala u okviru projekta te njihovo postavljanje na relevantne mrežne stranice i društvene mreže
 • Prijevod članaka na engleski jezik
 • Osmišljavanje sadržaja i vođenje društvenih mreža Sunca i Dalmatia Green-a u suradnji s voditeljicom komunikacija i odnosa s javnošću i voditeljima specifičnih projekata
 • Osmišljavanje video sadržaja za Instagram i TikTok Sunca  u suradnji s voditeljicom komunikacija i odnosa s javnošću i voditeljima specifičnih projekata
 • Osmišljavanje projektnih kampanja u suradnji voditeljicom projekata i voditeljicom komunikacija i odnosa s javnošću.
 • Vođenje brige o projektnim zakonskim i ugovornim obavezama Udruge Sunce vezano za komunikaciju i vidljivost (vidljivost donatora, poštivanje autorskih prava i sl.)
 • Priprema i organizacija projektnih javnih i medijskih događanja
 • Održavanje odnosa s medijima i promoviranje projektnih aktivnosti i rezultata kroz medijske kanale: pisane, radio, TV, Internet
 • U koordinaciji s voditeljicom komunikacija i odnosa s javnošću nadopunjavanje fizičke i elektronske pohrane medijskih kontakata, medijskih pojavljivanja, komunikacijskih materijala i publikacija
 • Sudjelovanje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge s naglaskom provedbu vanjske i unutarnje komunikacije sukladno Komunikacijskoj strategiji Udruge Sunce
 • Izrada redovitih newslettera Sunca
 • Nadopunjavanje monitoringa i analiza društvenih mreža u Excelu, obrada podataka.

UVJETI

 • Visoka ili viša stručna sprema iz komunikacija/novinarstva, marketinga, društvenih ili srodnih znanosti
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje hrvatskog i engleskog jezika
 • Visoka kvaliteta pismenog i usmenog izražavanja, te  pismene i usmene argumentacije
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica)

PREDNOSTI

 • Iskustvo na poslovima povezanim s radom s medijima, organizacijom javnih događanja, marketingom i izradom komunikacijskih materijala
 • Znanje i iskustvo izrade fotografija i video materijala za društvene mreže
 • Znanje i iskustvo vođenja profila na društvenim mrežama Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok
 • Iskustvo sudjelovanja u online kampanji
 • Specijalizirana edukacija vezana uz rad medija i marketing
 • Poznavanje medijske scene u RH
 • Rad ili volontiranje u sektoru civilnog društva
 • Iskustvo rada i/ili poznavanje sektora zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj, poznavanje sektora turizma te ključnih aspekata održivog turizma
 • Poznavanje principa djelovanja i aktera civilnog društva u RH i EU

Traženi profil kandidata

 • Senzibilitet za probleme zaštita okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode i okoliša
 • Senzibilitet i sklonost prema razvoju održivog turizma
 • Dobre organizacijske, logističke i operativne vještine
 • Izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata
 • Spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina
 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja
 • Spremnost na povremena putovanja u RH i inozemstvo
 • Visoka razina kreativnosti
 • Komunikativnost, upornost, temeljitost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila

Što mi nudimo

Izabrani kandidat/kinja radit će u dinamičnom i fleksibilnom radnom okruženju uz osobe s dugogodišnjim iskustvom u komunikaciji i zagovaranju, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima povezanim sa zaštitom prirode, okoliša te održivim turizmom i održivim razvojem općenito. Nudimo mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz javne komunikacije u sektoru zaštite prirode, okoliša i održivog turizma, održivog razvoja te civilnog društva općenito, mogućnost umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz sudjelovanje na treninzima, radnim tijelima, sastancima, radionicama i konferencijama.

Početak rada predviđen je 19.09.2022., na puno radno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, uz probni rok od 3 mjeseca te mogućnošću produženja ugovora nakon godinu dana.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis
 • Pismo motivacije, do maksimalno 800 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresu [email protected].
Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je zaključno 04.09.2022.

Postupak odabira kandidata/kinje

Nakon što članovi komisije Udruge Sunce pročitaju sve zaprimljene prijave te procijene njihovu kvalitetu, odabrat će maksimalno 8 kandidata/kinja za ulazak uži krug, s kojima će provesti razgovore, a u slučaju potrebe i testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja, komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju.
Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 23.08.2022.

Tagovi: