Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Komentari Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom

Hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima je u EU – na odlagališta se odlaže 83% komunalnog otpada, a odvajanje građanima nije dostupno niti isplativo, što rezultira sa samo 17% recikliranog otpada. I među najlošijima –  mi smo prvaci. Splitsko-dalmatinska županija i grad Split najgori su u Hrvatskoj po stupi uporabe komunalnog otpada koja iznosi svega 11,3%. Istovremeno,  naša Županija je druga po količini proizvedenog komunalnog otpada.

Vjerujemo kako je upravo ovo razlog što novi Plan gospodarenja otpadom predviđa interventnu mjeru smanjenja odlaganja komunalnog otpada nastalog u gradu Splitu, a koja propisuje izgradnju postrojenja i/ili nabavu opreme potrebne za:

  • sortiranje odvojeno sakupljenog otpada,
  • postrojenja za biološki obradu odvojeno prikupljenog biootpada,
  • te postrojenja za obradu miješanog komunalnog otpada na području Grada Splita.

Uz ovu mjeru Plan predviđa niz ciljeva i mjera usklađenih s načelima cirkularne ekonomije i učinkovitosti resursa odnosno pozitivne pomake u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate za građane.  Tako se uvodi naknada za odlaganje otpada, planira izgradnja postrojenja za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnim razinama, izgradnja centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta te provođenje edukacije i unaprjeđenja komunalnog redarstva.

S druge strane Plan sadrži i nekoliko propusta od kojih je za naše građane najznačajnije daljnje planiranje Centra za gospodarenje otpadom na krškom terenu u Lećevici koji hidrološki povezan sa izvorima naše pitke vode. Također predviđa se i suspaljivanje opasnog otpada u tvornicama CEMEX-a.

Financijski dio Plana nije usklađen s prioritetima u odgovornom i održivom gospodarenju otpadom te predviđena financijska sredstva nisu raspoređena na način da omogućavaju uspješno provedbu ciljeva i mjera zacrtanih planom te potiču izbjegavanje i odvojeno prikupljanje otpada.

Cjelokupne komentare Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom RH 2016-2022. možete pronaći ovdje.