Komentari Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom

Komentari Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom

Hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima je u EU – na odlagališta se odlaže 83% komunalnog otpada, a odvajanje građanima nije dostupno niti isplativo, što rezultira sa samo 17% recikliranog otpada. I među najlošijima –  mi smo prvaci. Splitsko-dalmatinska županija i grad Split najgori su u Hrvatskoj po stupi uporabe komunalnog otpada koja iznosi svega 11,3%. Istovremeno,  naša Županija je druga po količini proizvedenog komunalnog otpada.

Vjerujemo kako je upravo ovo razlog što novi Plan gospodarenja otpadom predviđa interventnu mjeru smanjenja odlaganja komunalnog otpada nastalog u gradu Splitu, a koja propisuje izgradnju postrojenja i/ili nabavu opreme potrebne za:

  • sortiranje odvojeno sakupljenog otpada,
  • postrojenja za biološki obradu odvojeno prikupljenog biootpada,
  • te postrojenja za obradu miješanog komunalnog otpada na području Grada Splita.

Uz ovu mjeru Plan predviđa niz ciljeva i mjera usklađenih s načelima cirkularne ekonomije i učinkovitosti resursa odnosno pozitivne pomake u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate za građane.  Tako se uvodi naknada za odlaganje otpada, planira izgradnja postrojenja za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnim razinama, izgradnja centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta te provođenje edukacije i unaprjeđenja komunalnog redarstva.

S druge strane Plan sadrži i nekoliko propusta od kojih je za naše građane najznačajnije daljnje planiranje Centra za gospodarenje otpadom na krškom terenu u Lećevici koji hidrološki povezan sa izvorima naše pitke vode. Također predviđa se i suspaljivanje opasnog otpada u tvornicama CEMEX-a.

Financijski dio Plana nije usklađen s prioritetima u odgovornom i održivom gospodarenju otpadom te predviđena financijska sredstva nisu raspoređena na način da omogućavaju uspješno provedbu ciljeva i mjera zacrtanih planom te potiču izbjegavanje i odvojeno prikupljanje otpada.

Cjelokupne komentare Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom RH 2016-2022. možete pronaći ovdje.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET