Komentari Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom

Hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima je u EU – na odlagališta se odlaže 83% komunalnog otpada, a odvajanje građanima nije dostupno niti isplativo, što rezultira sa samo 17% recikliranog otpada. I među najlošijima –  mi smo prvaci. Splitsko-dalmatinska županija i grad Split najgori su u Hrvatskoj po stupi uporabe komunalnog otpada koja iznosi svega 11,3%. Istovremeno,  naša Županija je druga po količini proizvedenog komunalnog otpada.

Vjerujemo kako je upravo ovo razlog što novi Plan gospodarenja otpadom predviđa interventnu mjeru smanjenja odlaganja komunalnog otpada nastalog u gradu Splitu, a koja propisuje izgradnju postrojenja i/ili nabavu opreme potrebne za:

  • sortiranje odvojeno sakupljenog otpada,
  • postrojenja za biološki obradu odvojeno prikupljenog biootpada,
  • te postrojenja za obradu miješanog komunalnog otpada na području Grada Splita.

Uz ovu mjeru Plan predviđa niz ciljeva i mjera usklađenih s načelima cirkularne ekonomije i učinkovitosti resursa odnosno pozitivne pomake u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate za građane.  Tako se uvodi naknada za odlaganje otpada, planira izgradnja postrojenja za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnim razinama, izgradnja centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta te provođenje edukacije i unaprjeđenja komunalnog redarstva.

S druge strane Plan sadrži i nekoliko propusta od kojih je za naše građane najznačajnije daljnje planiranje Centra za gospodarenje otpadom na krškom terenu u Lećevici koji hidrološki povezan sa izvorima naše pitke vode. Također predviđa se i suspaljivanje opasnog otpada u tvornicama CEMEX-a.

Financijski dio Plana nije usklađen s prioritetima u odgovornom i održivom gospodarenju otpadom te predviđena financijska sredstva nisu raspoređena na način da omogućavaju uspješno provedbu ciljeva i mjera zacrtanih planom te potiču izbjegavanje i odvojeno prikupljanje otpada.

Cjelokupne komentare Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom RH 2016-2022. možete pronaći ovdje.

Tagovi: