Izrađena kompostišta u osnovnim školama Komiža i Vis

U sklopu projekta „Otpad nije smeće-kompostirajmo za vrtove veće!- Primjena odgovornog postupanja s otpadom u osnovnim školama i vrtićima” financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta učenici osnovnih škola Komiža i Vis sudjelovali su u edukacijskom programu “Kompostiranje” i na taj način naučili kako pravilno postupati s otpadom s naglaskom na biootpad.

Učenici su sudjelovali ukupno na 7 edukacijskih radionica kroz koje su izradili kompostišta u svojim školama i skupa sa svojim nastavnicima naučili potrebne vještine za pravilno kompostiranje koje će dalje prenositi na mlađe generacije. Učenici su pružili primjer svojim mještanima i pokazali da je pravilno odvajanje otpada i kompostiranje moguće i u domaćinstvima.

Entuzijazmom, voljom i trudom mladi otočani pokazali su da su spremni i voljni početi pravilno odvajati otpad i brinuti o okolišu.

Bravo!