Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj

Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj
Uredbom o ekološkoj mreži proglašena je nacionalna ekološka mreža koja je ujedno postala hrvatski prijedlog za europsku ekološku mrežu Natura 2000.
 
Prema tom prijedlogu ekološka mreža u Hrvatskoj uključuje oko trećinu državnog teritorija i na taj način se Hrvatska pridružuje Sloveniji i Bugarskoj kao zemljama s najvećim postotkom površine pod Natura 2000 u EU. To je još jedan dokaz iznimnog bogatstva bioraznolikosti Hrvatske koje će svakako predstavljati i veliki doprinos prirodnim vrijednostima cijele Europske unije.
 
Premda za sad imamo prijedlog Natura 2000 mreže, koji je potrebno potvrditi tijekom postupka biogeografskih seminara i bilateralnih konzultacija, Hrvatska je počela i razmišljati o upravljanju tim područjima.
 
U tom smjeru, u sklopu projekta „Zajedno za očuvanje prirode – organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj”,  Udruga Sunce i Biom, organizirali su nacionalni seminar pod nazivom  „Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj“.
 
Seminaru koji je održan 30. listopada 2013. u hotelu Palace u Zagrebu nazočilo je preko 50 sudionika, predstavnika Ministarstva zaštite prirode i okoliša, Ministarstva poljoprivrede, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma te organizacija civilnog društva i medija.

Svrha seminara bila je:
 
  • upoznati sudionike s obvezama upravljanja Natura 2000, te mogućim hrvatskim modelima upravljanja
  • prezentirati dosadašnja europska i hrvatska iskustva, primjere dobre prakse i preporuke vezane za upravljanje Natura 2000 područjima te oblike financiranja 
  • upoznati sudionike s organizacijom i provedbom biogeografskih seminara  
  • raspraviti o oblicima uključenosti i suradnji organizacija civilnog društva, vladinih institucija i dugih sektora u  upravljanju Naturom 2000 u Republici Hrvatskoj

Vrijednost prirode za čovjeka je neizmjerna i stoga je iznimno važno učinkovito upravljati budućom Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj. Premda je Zakonom o zaštiti prirode nadležnost upravljanja ekološkom mrežom dana javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima, one imaju ograničene nadležnosti upravljanja prirodnim dobrima kojima se gospodari (vode, šume, riblji fond, poljoprivredno zemljište i sl.).

Stoga je važno da se mjere za očuvanje vrsta i staništa ekološke mreže integriraju u sve sektore te da se razvija kultura komunikacije, suradnje i transparentnosti upravljanja.


Temeljem svega što je rečeno i prezentirano na seminaru slobodno se može reći da je Natura 2000zajedničko dobro i zajednička odgovornost“ svih građana Hrvatske.
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET