EkoPartner – partner u zaštiti okoliša

Broj turista i broj ležaja u Republici Hrvatskoj iz godine u godinu raste, a turizam danas spada u najvažniju gospodarsku djelatnost ove zemlje. Osim brojnih pozitivnih utjecaja turizma, njegov razvoj donosi i neke negativne aspekte poput pretjerane izgradnje i devastacije prostora pogotovo obale, gužve, nedostataka vode i električne energije u turističkoj sezoni, problema smeća i zbrinjavanja otpada, gubitka staništa i pojedinih vrsta.
Mnogi nabrojani problemi su problemi konvencionalnog turizma koji je najčešći oblik turizma u Hrvatskoj. Za razliku od konvencionalnog turizma postoji i održivi turizam koji za cilj osim profita ima i očuvanje okoliša, ekološki je održiv, temelji se na prirodnim osnovama u područjima relativno nenarušene prirode, uključuje edukaciju i svijest o prirodnom okolišu te doprinosi društvenoj i ekonomskoj dobrobiti lokalnih zajednica.
Na tragu ovakvih razmišljanja su ekološke udruge Sunce iz Splita i Zelena Istra iz Pule osmislile EkoPartner, program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj kojim želimo potaknuti male turističke objekte i ruralna gospodarstva na uvođenje ekološke prakse u objekte.
EkoPartner je sustav okolišnog certificiranja malih turističkih objekata u Hrvatskoj. Kriteriji za članstvo u EkoPartner temelje se na dva principa: osnovnim zahtjevima zaštite okoliša i onim dodatnim mjerama koje mali turistički objekti mogu poduzeti odmah i to bez ikakvih ili s niskim financijskim ulaganjem. Ukupno postoji 33 kriterija podijeljenih u 8 kategorija: otpad, voda, energija, hrana, transport, buka, lokalne vrijednosti i edukacija i komunikacija. Kriteriji uzimaju u  obzir i realna ograničenja u mnogim sredinama (nerazvijenost javne infrastrukture, nerazvijen sustav odvojenog sakupljanja otpada i sl.).
Proteklih mjeseci održali smo javna predavanja na kojima smo promovirali EkoPartner program u zaštićenim područjima parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćici. Ukupno smo prikupili 20 iznajmljivača koji su postali Ekopartneri koji će u svojim apartmanima unaprijediti ponudu, smanjiti troškove poslovanja te istovremeno doprinijeti zaštiti okoliša i prirode gradeći imidž okolišno odgovornog turističkog objekta.
U sklopu predavanja održana je i prezentacija proizvoda za uštedu vode i energije tvrtke PREVAL te su svim prijavljenim iznajmljivačima subvencionirani, u potpunosti ili dijelom, proizvodi za uštedu vode. Aktivnosti su provedene u sklopu programa Male darovnice (small grant) u okviru SEA Med projekta.
Udruga Sunce će u sklopu projekta na jesen održati još dva predavanja na Lastovu i Telašćici na temu uštede energije i odvojenog prikupljanja otpada s naglaskom na kompostiranje.
Sve zainteresirane iznajmljivače ovom prilikom pozivamo da se učlane u EkoPartner i tako postanu naši partneri u zaštiti okoliša.