DKU kao interaktivni proces koji poboljšava učenje

U četvrtak, 20. veljače 2020. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu predstavljeni su rezultati projekta „PAZI – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“.

O rezultatima projekta govorili su predstavnica nositelja projekta – Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce te profesori s fakulteta-partnera: Kemijsko-tehnološkog, Ekonomskog, Filozofskog i Pravnog fakulteta.

Lina Matijević iz Udruge Sunce Split u uvodu je iznijela evaluaciju postojećih programa društveno korisnog učenja te govorila o unaprjeđenju i razvoju novih programa i pratećih planova. Od početka projekta PAZI! u ožujku 2018. godine, razvijena su četiri nova programa za svaki partnerski fakultet, kroz 22 predstavljanja informirano je 427 studenata, a realizirano je šest studentskih društveno korisnih projekata, dok je provedba još tri rada u tijeku. Također, kako je kazala Lina Matijević, na Ekonomskom fakultetu u Splitu osnovan je Ured za DKU, a održana je i Konferencija o DKU, u sklopu koje je objavljen i Zbornik radova. Izrađena su i dva programa za mentoriranje organizacija civilnog društva: za Eko Zadar i Udrugu BIOM iz Zagreba.

Docentica dr. sc. Maša Buljac s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu kazala je kako je KTF sudjelovao u dva DKU projekta čiji je nositelj Udruga Sunce Split: „Studenti uče o društveno korisnom angažmanu – DKU u zaštiti okoliša“ te u projektu „PAZI – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“. Studenti KTF-a bili su angažirani na osmišljavanju i izradi interaktivne mape za zbrinjavanje otpada unutar Kampusa pod nazivom Ne budi kao noj, promidžbu eko-smještaja za iznajmljivače te odvojeno prikupljanje otpada na fakultetima. Dvojica studenata trenutno rade na komposteru koji će biti postavljen ispred zgrade KTF-a, a čije je predstavljanje najavljeno za ožujak ove godine. Prema riječima Maše Buljac, programi društveno korisnog učenja nadilaze klasično obrazovanje te poboljšavaju proces učenja.

Izvanredni profesor EFST-a, dr. sc. Zoran Mihanović istaknuo je kako se sada na splitskom Ekonomskom fakultetu i službeno može upisati stručna praksa DKU. U proteklih pet godina studenti EFST-a sudjelovali su u tri projekta DKU, čiji je nositelj Udruga Sunce Split.

Doc. dr. sc. Ivanka Buzov s Odjela za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu osvrnula se na angažman studenata učiteljskog studija te studija sociologije i pedagogije u projektu PAZI!. Nastavnici s Filozofskog fakulteta sudjelovali su u izradi evaluacijskih procedura, kao i konferencijama o DKU na sveučilištima.

Dr. sc. Ivana Carev s Kemijsko-tehnološkog fakulteta predstavila je Zbornik radova koji je nastao u sklopu Konferencije o društveno korisnom učenju, a studentica Pravnog fakulteta Hajdi Biuk, koja je sudjelovala u izradi i postavljanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na fakultetima, govorila je u svom iskustvu te predstavila čitav proces nastanka projekta.

Na predstavljanju rezultata projekta PAZI! sudjelovali su članice i članovi zbora Alumni EFST-a, koji su svojim glazbenim uvodom razbili tremu izlagača te uveselili završetak prezentacije.

Dvogodišnji projekt PAZI! počeo je u ožujku 2018. godine. Svi partneri na projektu te uključeni studenti imali su priliku upoznati se s metodom društveno-korisnog učenja, a kroz rad na projektu doprinijeti osvještavanju potrebe očuvanja okoliša te okolišno odgovornog ponašanja u široj društvenoj zajednici. Naglasak je stavljen na poticanje interdisciplinarne suradnje između fakulteta (STEM područje, humanističke i društvene znanosti) i šire društvene zajednice.

Projekt „PAZI – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“ financiran je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda te je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Tagovi: