Utvrđivanje stanja livada vrste Posidonia oceanica na području ekološke mreže HR4000007 Badija i otoci oko Korčule i HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić te u uvali Polačište

Unutar usluge „Utvrđivanje stanja livada vrste Posidonia oceanica na području ekološke mreže HR4000007 Badija i otoci oko Korčule i HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić te u uvali Polačište“ Udruga Sunce ima za cilj provesti kartiranje područja i uspostaviti prvo praćenje stanja livada morske cvjetnice P. oceanica.

Terensko istraživanje provedeno je u periodu od 21. do 28.6.2020. tijekom kojeg je kartirano područje veličine 1019 ha te je uspostavljen monitoring livada posidonije. Provedeno kartiranje livada P.oceanica nužan je preduvjet za uspostavu praćenja stanja i buduće donošenje mjera upravljanja stanišnih tipova, posebno značajno za očuvanje stanišnih tipova od važnosti i na razini EU, kao što su livade posidonije.

Naručitelj usluge: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Trajanje usluge: 11.12.2019.-30.11.2020.

Cilj/svrha usluge: Istraživanje koje uključuje kartiranje područja i prvo praćenje stanja livada morske cvjetnice P. oceanica provedeno je na području uvale Polačište te dva područja ekološke mreže HR4000007 Badija i otoci oko Korčule i HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.