Priprema stručne i tehničke podloge za proglašenje Fra/Ntz u akvatoriju otoka Molat

kartiranje-morskih-staništa-molat

Kartiranje obalnih i morskih pridnenih staništa Jadrana s aspekta zaštite i očuvanja prirode je višeznačno i nužno potrebno, a kako bi se prvenstveno poboljšalo znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za učinkovito praćenje i upravljanje istom.

U okviru usluge Udruga Sunce je od 27. svibnja do 8. lipnja 2021. godine provela je kartiranje morskih staništa jugoistočnog dijela otoka Molata. Ovo područje identificirano je kao potencijalno žarište vrste morskog psa – sklata sivca (Squatina squatina), stoga je provedeno istraživanje podloga za uspostavu mjera za očuvanje sklata, kao i prisutnih područja ekološke mreže važnih za očuvanje livada posidonije, grebena i morskih špilja.

Naziv usluge: Priprema stručne i tehničke podloge za proglašenje FRA/NTZ u akvatoriju otoka Molat

Usluga uključuje: terensko istraživanje i izradu karte morskih staništa za područje otoka Molat u svrhu očuvanja vrste morskog psa sklata sivca.

Naručitelj usluge: WWF Adria

Trajanje usluge: 28.01.2021. – 31.10.2021.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.