Izrada, postavljanje i vađenje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis) kao i identifikacija i vađenje mlađi periski iz kolektora (2022)

kolektori-za-hvatanje-ličinki-periske-udruga-sunce

U sklopu usluge Udruga Sunce provela je postavljanje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis). U razdoblju od 26. – 27.5.2022. postavljeno je 6 kolektora na dvije lokacije na području Nacionalnog parka Mljet, dok je za studeni 2022. planirano njihovo vađenje te pregledavanje u svrhu pronalaska ličinki, odnosno mladih jedinki plemenite periske.

Plemenita periska najveći je školjkaš na području Jadranskog i Sredozemnog mora. Ova endemska vrsta za morski ekosustav iznimno je bitna, jer filtrira velike količine morske vode. Usluga je dio projekta „Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru“ pokrenutog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čiji je cilj spašavanje ovog endemskog školjkaša od izumiranja.

Naziv usluge: Izrada, postavljanje i vađenje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis) kao i identifikacija i vađenje mlađi periski iz kolektora

Usluga uključuje izradu kolektora za periske, njihovo postavljanje na dvije lokacije u Parku, pregled kolektora i vađenje mladih jedinki za daljnji transport u akvarij, te izradu završnog izvješća.

Naručitelj usluge: Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“

Trajanje usluge: 23.05.2022. – 01.12.2022.

Voditeljica usluge: Fedra Dokoza,mag.ing.agr.

E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Kako mogu postati građanin znanstvenik? (2023)

Plemenita periska – kako je pokušavamo spasiti (2021)