Izrada, postavljanje i vađenje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis) kao i identifikacija i vađenje mlađi periski iz kolektora (2021)

periska-pinna-nobilis

U sklopu usluge Udruga Sunce provela je dva terenska istraživanja tijekom kojih su postavljeni i pregledani kolektori za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis).
Od 14. do 15.6.2021. na području Nacionalnog parka Mljet na dvije lokacije postavljeno je 6 kolektora, dok se 11.11.2021. provelo vađenje kolektora te njihovo pregledavanje u svrhu pronalaska ličinki, odnosno mladih jedinki plemenite periske.
Nažalost, u kolektorima nije bilo primjeraka plemenite periske.

Plemenita periska najveći je školjkaš na području Jadranskog i Sredozemnog mora. Životni vijek provede jednom trećinom okomito ukopana u pijesak ili mulj. Usluga je dio projekta „Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru“ pokrenutog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čiji je cilj spašavanje od izumiranja ovog endemskog školjkaša.

Naziv usluge: Izrada, postavljanje i vađenje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis) kao i identifikacija i vađenje mlađi periski iz kolektora

Usluga uključuje izradu kolektora za periske, njihovo postavljanje na dvije lokacije u Parku, pregled kolektora i vađenje mladih jedinki za daljnji transport u akvarij.

Naručitelj usluge: Javna ustanova Nacionalni park Mljet

Trajanje usluge: 03.06.2021. – 01.12.2021.

Voditeljica usluge: Fedra Dokoza, mag.ing.agr.

 

Povezane vijesti

Kako mogu postati građanin znanstvenik? (2023)