Zeleni telefon je zvonio 108 puta do sada u 2018.

Što ste nam sve prijavljivali? Koliko je toga riješeno? Koji su problemi najčešći?

Donosimo vam Polugodišnji izvještaj o radu Zelenog telefona za 2018!

Zeleni telefon je besplatni alat koji građanima pruža informacije i savjete te pomaže u rješavanju okolišnih problema u njihovim lokalnim sredinama.

ZT ima jedinstveni broj za područje cijele Hrvatske 072/123-456, a pozivi s područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije preusmjeravaju se u Udrugu Sunce.

Zeleni telefon ima zadaću informirati i educirati javnost te utjecati na nadležna lokalna, regionalna i državna tijela za učinkovitije i savjesnije postupanje u cilju očuvanja i zaštite okoliša i prirode.

Prvih pola godine je iza nas, a linija Zelenog telefona u ovom razdoblju je zvonila 108 puta. Od zaprimljenih 108 prijava, do sada je riješeno njih 69, dok je ostatak zaprimljenih prijava u postupku rješavanja koji će se nastaviti u drugoj polovici godine. U ovom razdoblju su se također nastavili rješavati i slučajevi iz prethodnih godina.

Sada već tradicionalno, na vrhu ljestvice su pozivi vezani za otpad i bespravnu gradnju koji čine više od 70% zaprimljenih prijava.

U skladu s tim, fokus rada Zelenog telefona u 2018.g. je upravo na ove dvije kategorije.

Tako smo kroz siječanj, veljaču i ožujak provodili Facebook medijsku kampanju u kojoj smo građane educirali o važnosti pravilnog odvajanja otpada, uspješnim primjerima dobrog gospodarenja otpadom u RH i svijetu, nedostacima sustava gospodarenja otpadom u županiji te smo sudjelovali u javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom grada Splita.  Našim komentarima na Plan gospodarenja otpadom grada Splita u sklopu Facebook kampanje potaknuli smo građane na uključivanje u javnu raspravu te na podizanje razine svijesti o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom u gradu i županiji. Također smo sudjelovali u nizu tribina u gradu Splitu na temu gospodarenja otpadom kao predavači u svrhu educiranja i informiranja javnosti.

Period od ožujka do početka srpnja obilježila je kategorija Zelenog telefona – bespravna gradnja, u kojoj su se zaprimljene prijave odnosile na nasipavanje mora i morske obale građevinskim materijalom. Ovakvi zahvati su većinom izvođeni bez potrebnih odobrenja za takvu vrstu djelovanja te je u budućnosti potreban snažniji koordinirani nadzor inspekcijskih službi u svrhu učinkovitije zaštite pomorskog dobra, biljnog i životinjskog svijeta u moru te vanjskog okoliša priobalja. Zaprimljene prijave odnosile su se na niz lokacija uz obalu i na otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ovaj smo problem istaknuli i na sastanku u organizaciji Pučkog pravobranitelja RH kada smo naglasili potrebu učinkovitije zaštite i boljeg provođenja pravnih mehanizama od strane nadležnih tijela. Na ovoj temi ćemo nastaviti raditi i u drugom dijelu 2018.g.

Zeleni telefon nastavlja sa svojim radom o kojem ćemo vas izvijestiti početkom 2019. godine, a do tada nas ne zaboravite zvati!

Slike koje ste nam vi poslali u 2018.g.:

Nasipavanje u mjestu Bajnice Jesenice, općina Dugi Rat

Otpad u luci Krilo Jesenice, općina Dugi Rat

Nasipavanje u mjestu Drašnice, Općina Podgora

Nasipavanje i bespravni objekt na pomorskom dobru u Stomorskoj, Općina Šolta