FAIRSEA – Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach

FAIRSEA projekt usmjeren je na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskome moru, posebno zbog njegove snažne kulturne, socijalne i ekonomske uloge u regionalnim obalnim zajednicama.

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskome moru, temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.

Glavni rezultat projekta bit će razvoj integrirane platforme za kvantitativni ekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice te daje naglasak na interdisciplinarnosti.

Platforma će objedinjavati biološko-ekološke procese i fizikalno-kemijske procese, kao i primarnu proizvodnju, dinamiku resursa uključujući njihovu interakciju, te bio-ekonomske aspekte ribarstva.

Ova visokotehnološka i inovativna platforma koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana. Platforma je osmišljena kao znanstvena osnova za predlaganje i procjenu zajedničkih upravljačkih odluka na nacionalnoj i međunarodnoj razini, nastalih suradnjom zakonodavnih institucija, stručnjaka i dionika ribarskog sektora. Projektom će biti omogućeno dobivanje odgovora o referentnim točkama, najboljim praksama i uputama za optimiziranje između ekološke i socio-ekonomske održivosti sektora ribarstva na području Jadrana.

Projekt FAIRSEA financira se u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 1- Blue innovation).

Nositelj projekta je Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale – OGS, a u projekt je uključeno još 11 partnera iz Italije i Hrvatske:  Institut za oceanografiju i ribarstvo (HR), Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba (HR), Consiglio nazionale delle ricerche – CNR (IT), Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche – ASSAM (IT), Coispa technologia & ricerca (IT), Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (IT), Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije     (HR), Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR), Gruppo di azione locale Venezia orientale (IT), Sveučilište u Splitu (HR), Associazione consiglio consultivo regionale del Mediterraneo (IT).

Ukupni proračun projekta: 2.060.000,00 eura (ERDF+Nacionalno sufinanciranje)

Sredstva Programa: 1.751.000 eura (ERDF)

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Početak projekta: 01. siječnja 2019.

Kraj projekta: 28. veljače 2021.

Voditeljica projekta: Tea Kuzmičić Rosandić, mag. biol. et oecol.