Projekt SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima

Projekt SEA-Med Hrvatska nastavak je uspješno provedenog MedPAN South pilot projekta u Hrvatskoj u sklopu kojeg smo s partnerima razvili planove upravljanja za tri zaštićena morska područja (nacionalni park Brijuni te parkovi prirode Lastovsko otočje i Telašćica) te kroz niz treninga podigli kapacitete zaposlenika svih pet javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na moru (uz već navedene to su još nacionalni parkovi Kornati i Mljet).
Cilj SEA-Med projekta u Hrvatskoj je razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica. To konkretno uključuje podršku provedbi planova upravljanja parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica; razvoj plana održivog turizma kojim bi se unaprijedila praksa održivog turizma, promicanje inicijative turizma temeljenog na prirodnim vrijednostima te prepoznavanje financijskih mehanizama morskih zaštićenih područja (MZP) kao i promicanje održivog ribolova.
Projekt SEA-Med Hrvatska koordinira i provodi Udruga Sunce, a u partnerstvu sa WWF-om (svjetska organizacija za zaštitu prirode), Ministarstvom za zaštitu okoliša i prirode (MZOIP), Ministarstvom turizma, Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP), te javnim ustanovama za upravljanje parkovima prirode Telašćica i Lastovsko otočje.
Trajanje projekta: 01. ožujka 2014. – 28. veljače 2017.
Proračun projekta: 2.462.400,00 kn
Donatori projekta: MAVA fondacija, FFEM, EU, UNEP/MAP, CEPF
Projekt SEA – Med će kombinirati različite pristupe, prilagođene lokalnim potrebama i okruženjima, uključujući:
• Razvoj kapaciteta stručnjaka u MZP za planiranje i upravljanje njihovim MZP kao i resursima unutar područja, te stvaranje skupine kvalificiranih trenera koji mogu stvoriti održivost u razvoju kapaciteta MZP;
• Omogućavanje participativnog planiranja i sudjelovanja dionika u upravljanju MZP, promicanje rješavanja međusektorskih sukoba i osiguranje vlasništva i zainteresiranosti lokalnih dionika; stvaranje angažmana i suradnje između tvrtki i upravljanja MZP;
• Prepoznavanje i procjenjivanje ostvarivih mehanizama financiranja na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini kojima se može ublažiti ovisnost ZMP o javnom financiranju;
• Razvijanje komunikacijskih inicijativa, na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, usmjerenih na promicanje MZP kao vrijednih alata, kojima se osim očuvanja prirode, postiže i društvena i ekonomska korist.

Ciljevi projekta u Hrvatskoj:

1. Postepeno i uz sudjelovanje dionika, izraditi i provesti plan održivog turizma za parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica, uključujući financijski/poslovni plan, plan praćenja i komunikacije, plan edukacije i marketinga/podizanja svijesti – usvojiti najbolje prakse i utvrditi mehanizme za stvaranje financijske održivosti.

2. Povećati uvažavanje, podršku i razumijevanje javnosti, donositelja odluka i investitora o ekološkim, socijalnim i ekonomskim vrijednostima parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica.

3. Osigurati da organizacije koje se bave očuvanjem prirode (stručnjaci za MZP, organizacije civilnog društva i javna uprava/vlasti) imaju kapacitete, vještine i alate za aktivno uključenje u planiranje i razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica.

Projekt SEA-Med Hrvatska dio je šireg regionalnog projekta punog naziva SEA – Med: Održive gospodarske aktivnosti u zaštićenim morskim područjima Sredozemnog mora koji se odvija na razini Sredozemlja, a obuhvaća osam morskih zaštićenih područja u šest mediteranskih zemalja (Albanija, Alžir, Hrvatska, Libija, Tunis i Turska) i ima za cilj pomoći parkovima da naprave korak prema financijskoj samostalnosti, što uključuje predanost i angažman dionika, planove upravljanja koji se bave ključnim problemima (ribarstvo i turizam) te financijske mehanizme kojima se osiguravaju dugoročno djelovanje i održivost. Projekt na regionalnoj razini koordinira i provodi WWF Mediteran.