Trogir ograničio korištenje jednokratne plastike!

trogir-psc-plastika

U okviru projekta „Plastic Smart Cities Udruge Sunce, gradsko vijeće Grada Trogira na posljednjoj sjednici, 5. listopada 2021, usvojilo je Odluku o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Trogir te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada, kao i sva javna događanja koja (su)organizira ili (su)financira Grad.

Istu odluku prije dva mjeseca usvojilo je Gradsko vijeće Dubrovnika, čime su ovi gradovi postali jedni od prvih u Hrvatskoj koji su krenuli korak dalje i od same EU direktive o jednokratnoj plastici.

Odluka u svojoj naravi propisuje mjere kojima se u upravnim tijelima te u ustanovama i trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Grada Trogira određuje ograničavanje korištenja plastike za jednokratnu uporabu te zamjena određenih predmeta koji se koriste u poslovanju s rješenjima prihvatljivim za okoliš, sve u cilju sprečavanja i/ili smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.

Propisano je da se uporaba jednokratne plastike ograničava i za sva javna događanja koja Grad Trogir (su)organizira ili (su)financira. Grad, ustanove i društva dužni su osigurati ili s organizatorom javnih događanja dogovoriti odvojeno prikupljanje otpada na mjestu održavanja, kao i njegov pravovremeni i prikladan odvoz i zbrinjavanje. Također, pri poslovanju Grada, ustanova i društava od sada je potrebno primjenjivati kriterije i mjerila zelene javne nabave kad god je to moguće.

Donošenjem Akcijskog plana smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Trogiru za razdoblje 2021. – 2026. u travnju 2021. godine, a čija je provedba započela još u lipnju organizacijom dvodnevne radionice, Grad Trogir je postao drugi grad u Hrvatskoj, nakon Dubrovnika, koji ima takav dokument, dok se neke od ovih mjera primjenjuju i prije donošenja Plana i Odluke.

Cijelu odluku možete pronaći na stranicama Grada Trogira.

Odluka obuhvaća ukupno 10 ključnih mjera:

  • postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (plastika, papir, staklo, elektronički  otpad, biootpad, miješani komunalni otpad i dr.) na prikladna mjesta unutar institucija te odvajanje otpada na mjestu nastanka, kad god je to moguće, kao i osiguravanje adekvatnog otpremanja i zbrinjavanja sveg odvojeno-prikupljenog otpada
  • digitalizacija dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće
  • zamjena  jednokratnih  plastičnih  čaša staklenim ili drugim višekratnim čašama
  • zamjena jednokratnih plastičnih slamki višekratnim rješenjima (slamke načinjene od alternativnih materijala poput papira, bambusa, čelika)
  • zamjena jednokratnog plastičnog pribora za jelo i plastičnih žličica za kavu višekratnim metalnim priborom ili raspoloživim alternativama koje se izrađuju od prirodnih i biorazgradivih, odnosno kompostabilnih materijala (drvo, papir, vlakna, šećerna trska, trska bambusa i sl.)
  • osiguravanje mogućnosti korištenja višekratnih šalica na aparatima za kavu i vodu, odnosno potpuno ukidanje korištenja jednokratnih plastičnih čaša
  • osiguravanje nabavke pića i drugih tekućina isključivo u povratnoj ambalaži kad god je to moguće
  • zamjena svih jednokratnih plastičnih vrećica višekratnim platnenim ili papirnatim vrećicama kad god je to moguće
  • postupna zamjena i nabava uredskog pribora i higijenskih potrepština bez plastične ambalaže kad god  je to moguće
  • postupna zamjena i nabava sredstava za čišćenje i osobnu higijenu s okolišno prihvatljivim sastojcima (poput prirodnih sredstava za čišćenje) te korištenje proizvoda koje je moguće nadopunjavati u cilju smanjenja stvaranja ambalažnog otpada.

Podsjetimo, World Wide Fund for Nature (WWF) pokrenuo je inicijativu Plastic Smart Cities koja podržava gradove i naselja na obali u poduzimanju mjera za zaustavljanje onečišćenja plastikom. Drugi mediteranski i europski gradovi, poput Nice, Izmira, Tangera, Amsterdama i Venecije, također su dio ove inicijative. Akcijski pan donesen je unutar projekta Plastic Smart Cities Croatia, kojem se u listopadu 2020. pridružio i Grad Trogir. Projekti partneri za Plastic Smart City Trogir su: WWF Mediterranean, Udruga Sunce Split i Grad Trogir.

Tagovi: