Zapošljavamo stručnog suradnika/cu na Programu zaštite prirode

Prirodoslovnog si ili biotehničkog obrazovanja, zanima te zaštita prirode i problematika ribarstva, želiš dati svoj doprinos održivom korištenju morskih resursa? Voliš putovanja i komunikaciju s različitim profilima ljudi, dugoročno se vidiš u dinamičnom i otvorenom timu usmjerenom postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode, razvoju svakog pojedinca unutar tima i organizacije u cjelini?

Ovaj put tražimo upravo tebe!

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto “stručni suradnik/ca na Programu zaštite prirode”

Prijave na natječaj zaprimamo od 30. rujna 2019.

Novog zaposlenika/cu zapošljavamo u radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci (probni rad 3 mjeseca), uz mogućnost produljenja ugovora te daljnjeg unaprjeđenje na mjesto voditelja/ice projekata.

Zaposlenik/ca će raditi na projektima i uslugama vezanim za zaštitu prirode, s naglaskom na zaštitu mora i priobalja. Zaposlenik/ca će u prvoj fazi prvenstveno biti angažiran na projektima vezanim za procjenu i smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na morske ptice (Projekt Life Artina) te uspostavu zajedničkog upravljana u ribarstvu (co-management) na području Velebitskog kanala, PP Telašćica i PP Lastovsko otočje (Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemlju.

Zaposlenik/ca će se uključivati i u aktivnosti izrade strateških dokumenata u zaštiti prirode (planovi upravljanja, akcijski planovi i sl.) te terenska istraživanja podmorja (kartiranja morskih vrsta i staništa, monitoring), sukladno trenutnim znanjima i kompetencijama te znanjima i vještinama koje će stjecati tijekom rada u Udruzi.

Prednost će se dati kandidatima s poznavanjem tematike ribarstva, interesom za daljnjim usavršavanjem u ovom području, posebice u kontekstu zaštite prirode. Od kandidata se traži komunikativnost, strateško promišljanje te spremnost za rad u različitim okruženjima i s različitim skupinama dionika.

Očekuje se spremnost na česta putovanja, uključujući inozemstvo, kao i spremnost za rad na izradi različitih izvješća i pripremi administrativne dokumentacije za provedbu i izvještavanje projekata.

Opis radnog mjesta prema Odluci o sistematizaciji radnih mjesta i plaća zaposlenika Udruge Sunce

 • Asistira voditelju/ici programa u provedbi aktivnosti programa i vezanih projekata.
 • Priprema i organizira sastanke, radionice, predavanja i treninge predviđene projektima i aktivnostima programa.
 • Organizira i sudjeluje u provedbi javnih i drugih događanja kao što su sastanci, radionice, izložbe, predavanja i sl., priprema izvještaje o provedenom.
 • Izrađuje, prikuplja i distribuira odgovarajuću dokumentaciju uključujući zapisnike sastanka i izvještaje provedenih aktivnosti te studije na hrvatskom jeziku i ovisno o zahtjevima projekata na engleskom jeziku.
 • Sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnih istraživačkih poslova, pohrani i obradi podataka.
 • U suradnji s voditeljem/icom programa koordinira rad volontera na programu te rad studenata uključenih u stručnu praksu i/ili društveno korisno učenje.
 • Sudjeluje u izradi komunikacijskih, informativnih i edukacijskih materijala.
 • Održava listu kontakata s medijima, kontaktira medije s ciljem prezentacije aktivnosti programa, te vodi press clipping programa.
 • Priprema izvještaje i priloge za medije o programskim aktivnostima i projektima, web stranicu Udruge i po potrebi za ostale srodne web stranice.
 • Sudjeluje u izradi evaluacijskih alata i obradi nalaza, redovno i prema potrebi.
 • Prati zakonodavstvo, stručnu literaturu i istraživanja relevantna za program i pojedine aktivnosti.
 • Održava kontakte s dionicima i partnerima programa te u koordinaciji s voditeljem/icom programa sudjeluje u uspostavi novih partnerstva u zemlji i inozemstvu.
 • Asistira u pripremi financijskih i narativnih izvještaja.
 • Sudjeluje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge i programa.
 • Obavlja svakodnevne administrativne i uredske poslove.

Uvjeti

 • VSS prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • Minimalno godina dana radnog staža, prednost iskustvo rada na poslovima sličnim ponuđenom radnom mjestu te sličnoj tematici.
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskom jeziku.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti

 • Formalna i neformalna edukacija vezana uz ribarstvo i zaštitu prirode.
 • Poznavanje sektora zaštite prirode u Hrvatskoj.
 • Poznavanje sektora ribarstva.
 • Iskustvo u izradi stručnih i znanstvenih radova te strateških dokumenata, posebice onih vezanih za zaštitu mora i/ili zaštitu prirode.
 • Iskustvo sudjelovanja u projektima financiranim iz EU fondova.
 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru, upoznatost s djelovanjem organizacija civilnoga društva.

Traženi profil kandidata

 • Senzibilitet za probleme zaštite okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode.
 • Izražen odgovoran odnos prema okolišu u svakodnevnom životu.
 • Spremnost na česti terenski rad, putovanja te prilagodljivost iznenadnim rokovima, različitim poslovima i radnom okruženju.
 • Dobre organizacijske i komunikacijske vještine.
 • Odgovornost, proaktivnost i samostalnost u radu, ali i spremnost na timski rad.
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina.

Što mi nudimo

Odabrani kandidat/kinja radit će s osobama s višegodišnjim iskustvom u zaštiti prirode i okoliša, zaštiti i očuvanju mora, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima. Budućem zaposleniku/ci nudimo rad u dinamičnom i poticajnom timu. Radno okruženje usmjereno je ka rastu, razvoju i jačanju svakog člana tima te jačanju vještina i znanja kao i stjecanju novih, posebice onih vezanih uz zaštitu prirode i  mora.  Rad na međunarodnim i nacionalnim projektima, aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode kroz civilni sektor, suradnja s dionicima i umrežavanje, sudjelovanje na brojnim treninzima, sastancima i radionicama samo su neka od obilježja ovog dinamičnog posla.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na engleskom jeziku, do maksimalno 800 riječi, koje opisuje do sada stečene vještine i znanja relevantna za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad u Udruzi, a na navedenim poslovima te osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Službeni početak podnošenja prijava: 30. rujna 2019.

Rok za podnošenje prijave: 14. listopada 2019.

Početak rada je studeni 2019.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Tročlana komisija pročitat će sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrat će maksimalno do 6 kandidata/kinja za ulazak uži krug, s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju.  Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Tagovi: