Projekt SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima

Projekt SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima
Projekt SEA-Med Hrvatska nastavak je uspješno provedenog MedPAN South pilot projekta u Hrvatskoj u sklopu kojeg smo s partnerima razvili planove upravljanja za tri zaštićena morska područja (nacionalni park Brijuni te parkovi prirode Lastovsko otočje i Telašćica) te kroz niz treninga podigli kapacitete zaposlenika svih pet javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na moru (uz već navedene to su još nacionalni parkovi Kornati i Mljet).
Cilj SEA-Med projekta u Hrvatskoj je razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica. To konkretno uključuje podršku provedbi planova upravljanja parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica; razvoj plana održivog turizma kojim bi se unaprijedila praksa održivog turizma, promicanje inicijative turizma temeljenog na prirodnim vrijednostima te prepoznavanje financijskih mehanizama morskih zaštićenih područja (MZP) kao i promicanje održivog ribolova.
Projekt SEA-Med Hrvatska koordinira i provodi Udruga Sunce, a u partnerstvu sa WWF-om (svjetska organizacija za zaštitu prirode), Ministarstvom za zaštitu okoliša i prirode (MZOIP), Ministarstvom turizma, Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP), te javnim ustanovama za upravljanje parkovima prirode Telašćica i Lastovsko otočje.
Trajanje projekta: 01. ožujka 2014. – 28. veljače 2017.
Proračun projekta: 2.462.400,00 kn
Donatori projekta: MAVA fondacija, FFEM, EU, UNEP/MAP, CEPF
Projekt SEA – Med će kombinirati različite pristupe, prilagođene lokalnim potrebama i okruženjima, uključujući:
• Razvoj kapaciteta stručnjaka u MZP za planiranje i upravljanje njihovim MZP kao i resursima unutar područja, te stvaranje skupine kvalificiranih trenera koji mogu stvoriti održivost u razvoju kapaciteta MZP;
• Omogućavanje participativnog planiranja i sudjelovanja dionika u upravljanju MZP, promicanje rješavanja međusektorskih sukoba i osiguranje vlasništva i zainteresiranosti lokalnih dionika; stvaranje angažmana i suradnje između tvrtki i upravljanja MZP;
• Prepoznavanje i procjenjivanje ostvarivih mehanizama financiranja na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini kojima se može ublažiti ovisnost ZMP o javnom financiranju;
• Razvijanje komunikacijskih inicijativa, na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, usmjerenih na promicanje MZP kao vrijednih alata, kojima se osim očuvanja prirode, postiže i društvena i ekonomska korist.

Ciljevi projekta u Hrvatskoj:

1. Postepeno i uz sudjelovanje dionika, izraditi i provesti plan održivog turizma za parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica, uključujući financijski/poslovni plan, plan praćenja i komunikacije, plan edukacije i marketinga/podizanja svijesti – usvojiti najbolje prakse i utvrditi mehanizme za stvaranje financijske održivosti.

2. Povećati uvažavanje, podršku i razumijevanje javnosti, donositelja odluka i investitora o ekološkim, socijalnim i ekonomskim vrijednostima parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica.

3. Osigurati da organizacije koje se bave očuvanjem prirode (stručnjaci za MZP, organizacije civilnog društva i javna uprava/vlasti) imaju kapacitete, vještine i alate za aktivno uključenje u planiranje i razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica.

Projekt SEA-Med Hrvatska dio je šireg regionalnog projekta punog naziva SEA – Med: Održive gospodarske aktivnosti u zaštićenim morskim područjima Sredozemnog mora koji se odvija na razini Sredozemlja, a obuhvaća osam morskih zaštićenih područja u šest mediteranskih zemalja (Albanija, Alžir, Hrvatska, Libija, Tunis i Turska) i ima za cilj pomoći parkovima da naprave korak prema financijskoj samostalnosti, što uključuje predanost i angažman dionika, planove upravljanja koji se bave ključnim problemima (ribarstvo i turizam) te financijske mehanizme kojima se osiguravaju dugoročno djelovanje i održivost. Projekt na regionalnoj razini koordinira i provodi WWF Mediteran. 

 

    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET