Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zašto je važno provesti monitoring?

Posidonia oceanica, endemska vrsta Sredozemnog mora, morska je cvjetnica čije livade čine jedno od najvažnijih staništa u moru. Ime je dobila prema grčkom bogu mora, Posejdonu, dok je u narodu poznatija pod nazivima lažina, voga, purola ili purić. Često se za nju pogrešno misli da je alga. No ona je cvjetnica čiji plodovi izgledom podsjećaju na maslinu i zato ih u Italiji zovu morskim maslinama.

Njene livade tvornice su kisika pa ih zbog toga nazivamo i plućima mora. Procijenjeno je da 1 četvorni metar ove morske cvjetnice proizvede čak 14 litara kisika. Na listovima posidonije se može naći preko trideset vrsta alga. Livade posidonije su obitavališta, mrjestilišta, rastilišta i hranilišta za više od 100 vrsta riba, od kojih većina ima gospodarski značaj. Među njenim listovima, možemo pronaći razne puževe, školjkaše, zvjezdače i brojne druge vrste beskralježnjaka.

Stabljika posidonije raste 1 cm godišnje, dok je za razvijanje kolonije potrebno čitavo stoljeće. Pojedine livade stare su i preko tisuću godina i jedan je od najdugovječnijih organizama u moru. Znanstvenici iz njenih listova dobivaju niz informacija iz područja biologije, ali i klimatologije, oceanografije, geologije i geografije.

Slika 2. Puž bačvaš (Tonna galea) u livadi posidonije

Zbog procesa fotosinteze, potrebni su joj uvjeti velike prozirnosti morske vode pa je sama održava. Indikator je za čistoću mora, a njezina antibakterijska svojstva doprinose zdravlju morskog okoliša, što je bitno i za nas kupače.

Korijeni posidonije u moru sprečavaju eroziju, stoga neke od najpoznatijih plaža na našoj obali, poput Zlatnog rata na Bolu, svoje postojanje duguju upravo njoj. Poput kopnenih biljaka, posidonija gubi lišće i obnavlja ga svake godine, a odbačeno lišće krajem ljeta i početkom jeseni akumulira se na obali. Pokazalo se da naplavljene naslage lišća imaju veliku važnost u ublažavanju djelovanja erozije, odnosno odnošenju i trošenju sedimenta s obale, posebno za vrijeme jakih valova. Također, brojni organizmi hrane se organskim detritusom koji nastaje raspadanjem naplavljenog lišća.

Posidonija, izvor života, svjedokinja morske povijesti i preduvjet budućnosti, nalazi se pod sve većim negativnim pritiskom. Čovjek nasipavanjem obala, betonizacijom, izgradnjom lučica i marina, ispuštanjem otpadnih voda, uzgajalištima riba i školjkaša te korištenjem pojedinih ribolovnih alata, uništava njene livade.

Najveća prijetnja opstanku posidonije je sidrenje. Dok se sidro ne uhvati ono se povlači po morskom dnu i ore po posidoniji. Nakon što se sidro zakači za dno, sidreni lanac vuče se po dnu i kosi posidoniju. Prilikom izvlačenja sidra, događa se novo oranje i tako se uništava livada posidonije.

Slika 3. Sidrom izrovana livada posidonije

Osim toga, veliku opasnost za livade morske cvjetnice predstavljaju i invazivne vrste koje se rasprostranjuju pomoću balasnih voda i prenošenjem sidrima, a klimatske promjene i zatopljavanje mora pogoduju njihovom razmnožavanju. Među invazivnim vrstama posebno se ističe alga Caulerpa cylindracea koja prodire u livade posidonije, guši je i preuzima njezino stanište.


Slika 4. Caulerpa cylindracea u livadi posidonije

Preduvjet za provedbu zaštite i održivog upravljanja je monitoring. Pomoću transekta i kvadrata mjeri se pokrovnost, gustoća livade i bilježe se negativni utjecaji. Ovakva mjerenja, treba provoditi kontinuirano kako bi se mogle pratiti promjene u morskom okolišu i na temelju njih donijeti mjere zaštite.

Slika 5. Ronilac razvlači transekt za mjerenje

U sklopu usluge Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica, u razdoblju od 21. do 24.6.2021., Udruga Sunce provela je peto uzastopno praćenje stanja livada posidonije unutar Parka prirode Telašćica. U razdoblju od 23. do 27.8.2021. ronili smo unutar Nacionalog parka Mljet, gdje smo proveli uslugu Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog parka Mljet. Monitoring se proveo u uvalama Međuporat, Luka Polače, Lokva i Srednja.