Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog parka Mljet 2021

posidonija-mljet-posidonia-oceanica

U sklopu usluge „Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog parka Mljet,“ u razdoblju od 23. do 27.8.2021., Udruga Sunce provela je praćenje stanja livada posidonije u uvalama Međuporat, Luka Polače, Lokva i Srednja unutar Nacionalog parka Mljet.
Terensko istraživanje provelo se autonomnim ronilačkim aparatom, a mjerila se gustoća i pokrovnost livade. Cilj prikupljanja podataka je praćenje negativnog antropogenog utjecaja, prvenstveno sidrenja nautičara.

Naziv usluge: Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog parka Mljet

Usluga uključuje provedbu terenskog praćenja stanja livada posidonije na području Nacionalnog parka Mljet, obradu podataka i izradu izvješća s usporedbom stanja prethodnih godina.

Naručitelj usluge: Javna ustanova Nacionalni park Mljet

Trajanje usluge: 18.08.2021. – 01.12.2021.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.