Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica (2021)

posidonija-telašćica-posidonia-oceanica

U sklopu usluge „Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica“, u razdoblju od 21. do 24.6.2021. Udruga Sunce provela je peto uzastopno praćenje stanja livada posidonije.

Posidonia oceanica je morska cvjetnica, endem Sredozemnog mora i upravo se livade posidonije smatraju najvažnijim ekosustavom Sredozemlja.
Unatoč širokoj rasprostranjenosti, ugrožene su brojnim ljudskim djelovanjima.

Naziv usluge: Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica

Usluga uključuje provedbu terenskog praćenja stanja livada posidonije na području Parka prirode Telašćica, obradu podataka i izradu izvješća s usporedbom stanja prethodnih godina.

Naručitelj usluge: Javna ustanova Park prirode Telašćica

Trajanje usluge: 19.03.2021. – 19.03.2022.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.