Zapošljavamo na radno mjesto: Stručni suradnik/ica u Odjelu za financije, organizaciju i administraciju

sunce-oglas-za-posao-grafika-strucni-suradnik

Pridružite se uspješnom timu Sunca, jednoj od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj te doprinesite zaštiti okoliša i očuvanju prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

Stručni suradnik/ica u Odjelu za financije, organizaciju i administraciju

Sunce je nevladina organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Opis radnog mjesta

Radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci (probni rad 6 mjeseci) s mogućnošću produženja ugovora.

Radno mjesto uključuje:

 • izradu i pripremu projektnih financijskih izvještaja te komunikaciju s donatorima u vezi financijsko-administrativnih pitanja;
 • pripremu financijske dokumentacije za knjigovodstveni servis (usluge i projekti) i pojedine donatore;
 • obavljanje redovnih financijskih poslova (provjera i plaćanje računa, obračun putnih naloga, plaće itd.);
 • sastavljanje mjesečnih, kvartalnih i godišnjih financijskih izvještaja druge vrste;
 • administraciju organizacijskih aktivnosti (različite evidencije – rada, godišnjih odmora, automobila, uredskih troškova, žiro-računa itd.);
 • administrativno-financijsku podršku u organiziranju i izvedbi aktivnosti iz djelokruga rada organizacije;
 • praćenje provedbe ugovora s administrativno-financijske strane;
 • pomoć u pripremi financijskih izvještaja;
 • sudjelovanje u izradi financijskih izvještaja organizacije u suradnji s voditeljem Odjela za financije, organizaciju i administraciju i višim suradnikom;
 • praćenje stanja prihoda i rashoda vezanih uz provedbu te izračun dobiti ili gubitka po pojedinoj usluzi;
 • sastavljanje dokumentacije o ljudskim resursima (matična knjiga zaposlenika, ugovori i aneksi o radu, statistike o radu zaposlenika, stimulacije itd.);
 • vođenje poslova održavanja ureda i opreme (uključuje inventuru i zaštitu na radu);
 • praćenje financijskih, pravnih i poreznih aspekata u poslovanju udruga;
 • redovno davanje povratnih informacija o financijsko-administrativnom statusu projekata voditelju/ici odjela;
 • pomoć u pripremi administrativno-financijske dokumentacije za izradu projektnih prijedloga i ponuda za usluge;
 • sudjelovanje na radionicama strateškog planiranja organizacije; razvoja odjela i, po potrebi, radionicama/sastancima za izradu operativnih planova i programskog operativnog plana;
 • sudjelovanje u radu horizontalnih timova unutar organizacije i provođenje administrativno-logističkih poslova za potrebe rada timova;
 • mentorstvo asistenata;
 • mentorstvo volontera na projektima koje vodi te studenata uključenih u program društveno-korisnog učenja / stručne prakse u Odjelu;
 • sudjelovanje i, po potrebi, provođenje unutarnje edukacije o specifičnim vještinama potrebnim za rad odjela;
 • po potrebi sudjelovanje u vrednovanju rada zaposlenika odjela;
 • u suradnji s voditeljem odjela / višim stručnim suradnikom koordinaciju i mentorstvo rada volontera u Odjelu;
 • odgovornost za dokumentiranje rada volontera i osiguranje priznanja volonterskog doprinosa u postizanju ciljeva odjela u suradnji s koordinatorom volontera u organizaciji;
 • u suradnji s voditeljem odjela / višim stručnim suradnikom koordinaciju rada studenata uključenih u stručnu praksu i/ili društveno-korisno učenje u Odjelu.

Koga tražimo?

Uvjeti:

 • VSS/VŠS ekonomskog usmjerenja;
 • odlično poznavanje rada na računalu (MS Office) te posebno MS Excela;
 • izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost;
 • izvrsno pisano i usmeno znanje engleskog jezika.

Prednosti:

 • iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru;
 • poznavanje principa okolišno-odgovornog ponašanja;
 • vozačka dozvola B kategorije.

Traženi profil kandidata:

 • osjetljivost na pitanja zaštite okoliša, očuvanja prirode i održivog razvoja;
 • spremnost na učenje i usvajanje novih znanja i vještina;
 • dobre organizacijske, logističke i operativne vještine;
 • dobre komunikacijske vještine;
 • komunikativnost, upornost, strpljivost, temeljitost, kreativnost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila;
 • izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost;
 • sposobnost za simultani rad na nekoliko projekata;
 • spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu;
 • ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja;
 • spremnost na uvođenje promjena koje rezultiraju većom okolišnom odgovornošću;
 • spremnost na putovanja u RH i inozemstvo.

Što mi nudimo?

Odabrani kandidat/kinja radit će s osobama s višegodišnjim iskustvom rada na financijsko-administrativnim te računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima u neprofitnim organizacijama.

Budućem djelatniku/ici nudimo:

 • mogućnost usvajanja specifičnih znanja i vještina u računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • stjecanje iskustva rada u civilnom sektoru;
 • mogućnost usvajanja znanja i vještina u izvještavaju EU projekata te projekata koje financiraju međunarodne organizacije, državni/županijski i/ili gradski proračun te od ostale pravne osobe;
 • mogućnost usavršavanja i sudjelovanja na aktivnostima poput treninga, radionica i seminara u RH i EU;
 • dinamično i poticajno radno okruženje;
 • mogućnost sudjelovanja u kreiranju pozitivnih društvenih promjena.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis na hrvatskom jeziku
 • pismo motivacije – na hrvatskom jeziku do maksimalno 1000 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Rok za podnošenje prijave je 10. 6. 2024.
Očekivani početak rada je u srpnju 2024.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Komisija će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrat će maksimalno osam kandidata/kinja za ulazak u uži krug s kojima će provesti testiranje, a potom i razgovore. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i mogućem razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 23. 5. 2024.

Tagovi: