Upravni sud odbio tužbu u slučaju gradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica

U ponedjeljak, 20. svibnja 2019., Upravni sud u Splitu odbio je tužbeni zahtjev Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Udruge KEKS i Općine Unešić, čime je potvrđeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Rješenje Ministarstva doneseno je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata – izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica na okoliš. U tom postupku Ministarstvo je zaključilo da je zahvat prihvatljiv, kao i da nije potrebno ponovno izraditi studiju utjecaja na okoliš.

Pravni tim Udruge Sunce tijekom spora ustrajao je na potrebi izrade studije utjecaja na okoliš i ozbiljnije procjene utjecaja ovog zahvata na okoliš. Iznio je i niz razloga zbog kojih smatra da zahvat izgradnje Centra može imati potencijalno negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

Jedan od tužbenih razloga, koji je prema tužitelju sporan je kapacitet Centra, koji nije jasno utvrđen, odnosno nije moguće sa sigurnošću ustvrditi koliko će komunalnog otpada dolaziti u postrojenje i na koji način će se određena vrsta otpada zbrinjavati. Centar je zamišljen kao dio jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom u županiji, što znači da količina otpada koja se u njega dovozi i ondje se zbrinjava, direktno ovisi o količini otpada koja se stvori i pravilno odvoji te reciklira na razini općina i gradova u našoj županiji. S obzirom na loše rezultate koje imaju sve jedinice lokalne samouprave u županiji, postoji opravdana bojazan da će se kapacitet Centra u stvarnosti znatno povećati, što će imati direktan utjecaj na okoliš šireg područja u kojem će biti izgrađen.

Pisano obrazloženje sudske odluke svim strankama u sporu bit će dostavljeno naknadno, poštom. Na presudu i rješenje suda, Udruga Sunce u zakonskom roku podnijet će žalbu Visokom upravnom sudu RH te iskoristiti pravne alate koji stoje na raspolaganju na razini Evropske unije.

 

Tagovi: