Sunce šalje žalbu Visokom upravnom sudu RH zbog CGO “Lučino razdolje”

Krajem 2017. godine Udruga Sunce podnijela je tužbu Upravnom sudu u Splitu kojom je tražila poništenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti za okoliš izmjene zahvata izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO, Centar) Lučino razdolje u Dubrovačko- neretvanskoj županiji.

Svoj pravni stav Udruga Sunce prvenstveno je temeljila na činjenici da je izmjena Centra planirana bez točnih podataka o kapacitetu, isplativosti i opravdanosti ovakvog postrojenja i njihovom odnosu prema šteti u okolišu. Naime, i sama Vlada je ocijenila CGO Lučino razdolje kao zahvat koji još nije usklađen sa pozitivnim propisima te za koji je do kraja ove godine potrebno učiniti reviziju isplativosti.

Međutim, Ministarstvo nije dijelilo stav Vlade (kako neobično za RH) te je grubo zanemarilo obveze koje je RH preuzela kroz relevantne EU direktive kada je izdalo Rješenje kojim tvrdi da dodatnu procjenu o utjecaju na okoliš za izgradnju Centra Lučino razdolje nije potrebno provesti.

Napominjemo da Centar mora biti ustrojen na način da ispunjava obveze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom te da mora biti financijski isplativ. U rješenju nije nijednom riječju obrazloženo kako će Centar ispuniti te obveze koje se odnose i na visoke postotke recikliranja otpada. Izgleda da je Ministarstvu i državi svejedno odlažemo li u krškom kraju gdje je planiran Centar 50 000 tona miješanog otpada ili pak 150 000 tona.

U skladu s tim Ministarstvo prihvaća i izbacivanje sortirnice otpada iz zahvata ( sortirnica je važan dio postrojenja koje upravo oživotvoruje ideju recikliranja svih vrijednih komponenti otpada) i predstavlja Sudu to kao pozitivno smanjenje zahvata u prostoru ne obazirući se na svrhu postrojenja – gospodarenje otpadom. I samo ime kaže: Centar za gospodarenje otpadom. Međutim, ne bilo kakvo gospodarenje je ovdje moguće – Zakon predviđa održivo gospodarenje koje svoj temelj ima u dobro organiziranom sustavu prikupljanja tog istog otpada o kojem ni riječi nije bilo u projektnim dokumentima.

Podsjećamo da je otpad najveće opterećenje na naš okoliš i kako smo sve više svjedoci razarajućih utjecaja neuređenih odlagališta i ishitrenih odluka u postupanju s najvećim problemom modernog čovjeka.

Osim tužbenih razloga putem kojih je Udruga Sunce argumentirano iznijela zašto zahvat ne udovoljava zahtjevima iz propisa o gospodarenju otpadom, izneseni su i drugi razlozi vezani za niz proceduralnih propusta koje je Ministarstvo u postupku učinilo ( ne uvažavanje prekograničnog utjecaja na BiH, kršenje odredbi Aarhuške konvencije,..).

Usprkos dobro elaboriranom i dokazima potkrijepljenom stavu Sunca, Upravni sud početkom srpnja donosi presudu kojom odbija tužbeni zahtjev Udruge Sunce i potvrđuje odluku Ministarstva te nalaže Suncu plaćanje iznosa od 6.250,00 kn troškova zainteresiranoj osobi – nositelju zahvata.

Kako Udruga Sunce i dalje ustraje u stavu da nije dovoljno paušalno kazati kako zahvat nema utjecaj na okoliš i kako se procjene utjecaja zahvata na okoliš moraju provoditi uzimajući u obzir sve činjenice pa i svrhu zahvata (u ovom slučaju odgovorno postupanje s otpadom) to je sredinom ovog tjedna podnesena žalba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske o čijem ishodu ćemo vas obavijestiti na našim mrežnim stranicama.