Sunce postaje nastavna baza pred sami početak novog projekta društveno korisnog učenja

Sunce postaje nastavna baza pred sami početak novog projekta društveno korisnog učenja

Udruga Sunce i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš“ nove su nastavne baze Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu. Suradnju ostvarujemo temeljem ugovora kojeg su u srijedu 28. veljače 2018 u vijećnici rektorata potpisali rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, pročelnica Odjela za studije mora doc.dr.sc. Josipa Ferri, ravnatelj javne ustanove „More i krš“ Ivan Gabelica, dipl. ing te, naravno, naša izvršna direktorica udruge Sunce Gabrijela Medunić-Orlić, dipl. ing.

Udruga se Sunce već dugi niz godina unutar svog Međuprograma edukacije i informiranja javnosti kroz cijeli spektar projekata i različitim aktivnostima bavi problematikom odgoja i obrazovanja za okoliš, održivi razvoj i društveno korisnog učenja.

Značajno je da formaliziranje suradnje sa Sveučilištem, s kojim smo do sada uspješno surađivali u prošlosti, dolazi pred samo potpisivanje ugovora za novi projekt “Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj” Udruge Sunce financiranog od strane Europskog socijalnog fonda.

Putem projekta PAZI! i provedbom programa društveno korisnog učenja potaknuti će se aktivan angažman studenata, nastavnika, ojačati međusektorska suradnja te promovirati i poticati društveno korisno učenje za zaštitu okoliša i održivi razvoj, što je ujedno i vizija stvaranja nastavnih baza na sveučilištima.

Kao nastavna baza, a u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Odjelom za studije mora, bit ćemo, u suradnji s nastavnicima na Odjelu, “mentori” mladim studentima i studenticama u svim područjima kojima se udruga bavi. Nastavne baze zamišljene su kao centri u kojima povezivanjem prakse, znanosti i istraživačkog rada, za studente Sveučilišta u Splitu, odnosno u ovom slučaju Odjela za studije mora, organizirati izvođenje dijela nastave, odnosno stručne prakse, u svrhu stjecanja konkretnih praktičnih znanja i vještina/kompetencija. Praktična nastava, odnosno stručna praksa izvodit će se pod vodstvom i nadzorom nastavnika Sveučilišta u Splitu, odnosno Odjela za studije mora uz sudjelovanje stručnih osoba – mentora zaposlenih u nastavnoj bazi, a sve u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom studija. Studentima se aktivnosti unutar nastavne baze računaju kao aktivnosti na studiju, a prednost je upravo u naglašavanju stjecanja prakse i praktičnim vještinama.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET