Splitske studentice počele s odvojenim prikupljanjem otpada na fakultetima

Splitske studentice počele s odvojenim prikupljanjem otpada na fakultetima

Hajdi Biuk i Anamarija Jolić s Pravnog fakulteta te Blanka Rakuljić i Leonora Hibić-Burtina s KTF-a (Kemijsko-tehnološkog), uz mentore iz Udruge za zaštitu prirode, okoliš i održivi razvoj Sunce nabavile su, opremile i postavile spremnike za plastiku, papir i miješani komunalni otpad na ukupno pet fakulteta i jedno učilište u Splitu. Uz postavljanje spremnika, studentice su prepoznale i problem nedostatka znanja o odvajanju otpada, pa su pripremile i postavile informativne plakate iznad samih spremnika. Fakulteti koji su se odazvali ovoj akciji su Pravni, Prirodoslovno-matematički, Ekonomski fakultet, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, zatim Algebra centar Split te Kemijsko-tehnološki fakultet, koji je već sudjelovao u sličnim aktivnostima.

Ove napore studentice su odrađivale unutar programa društveno-korisnog učenja koji se provodi u sklopu PAZI! projekta. PAZI! projekt (Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno) projekt je Europskog socijalnog fonda vrijedan više od 1,2 milijuna kuna, koji Udruga Sunce Split provodi s Udrugom bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i četiri fakulteta iz Splita – Filozofskim, Kemijsko-tehnološkim, Ekonomskim i Pravnim fakultetom. Ovi fakulteti svojim studentima u projektu omogućavaju odrađivanje dijela nastave i ostvarivanje obveznih ECTS bodova za određeni kolegij kroz rad u Udruzi Sunce na vlastitim projektima i aktivnostima. Profesori i zaposlenici Sunca studentima su mentori, a studenti rade zajedno te imaju 3.800 kn po projektu i jedan semestar (minimalno 30 sati rada) za osmisliti i realizirati svoje projekte.

Projekt naših studentica iz priče jedan je od niza projekata koje Udruga Sunce provodi sa splitskim studentima i fakultetima, a nadamo se da će društveno-korisno učenje postati sve popularnije i zastupljenije na fakultetima te kao forma nastave. Iz iskustva Udruge Sunce i trogodišnjeg rada na ovim projektima, sa zadovoljstvom možemo reći da postoje velike prednosti za fakultete, mentore, nas u Udruzi Sunce te prvenstveno za studente koji se odluče sudjelovati, budući da imaju priliku za razvoj znanja i vještina te pripremu za buduće tržište rada.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET