Provedeno prvo terensko istraživanje u sklopu EU Interreg projekta SASPAS

Provedeno prvo terensko istraživanje u sklopu EU Interreg projekta SASPAS

U okviru projekta SASPAS (Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea) u lipnju 2019. uspostavljen je monitoring livada posidonije na području Nacionalnog parka Kornati. Kako bi utvrdili kakvo je stanje livada, ronilačka ekipa Udruge Sunce Split u suradnji s kolegama iz Nacionalnog parka Kornati i talijanskog SELC Societa Cooperativa provela je monitoring podmorja na dvije lokacije: u uvali u kojoj je sidrenje često i brojno (čemu smo posvjedočili i na samom terenu) te u uvali u kojoj se rjeđe sidri (ronilačka lokacija). Na tim lokacijama u narednom periodu bit će postavljena stalna sidrišta i zabranjeno sidrenje.

Tijekom terenskog istraživanja mjereni su važni parametri zdravlja livada, gustoća i pokrovnost, zabilježeni su ugrožavajući čimbenici (poput smeća i tragova sidrenja), te su postavljene trajne oznake na rubu livade, kako bi se lakše pratile buduće promjene u njenoj veličini. Istraživanje je provedeno u suradnji projektnih partnera – Udruge Sunce Split, SELC Cooperative Company i Nacionalnog parka Kornati.

Posidonija (Posidonia oceanica), endemska vrsta Sredozemnog mora, najrasprostranjenija je morska cvjetnica u Jadranu. Pod morem tvori čitave livade, čineći jedinstvena staništa, važna i ekološki i gospodarski. Nažalost, ove livade su jedno od najugroženijih staništa Sredozemnog mora, a kao jedan od pritisaka na njihovo stanište je sidrenje.

Duž obala Jadrana (s talijanske i s hrvatske strane) ustanovljeno je učestalo neplansko sidrenje,  najčešće unutar livada posidonije. Prilikom povlačenja sidra, trgaju su dijelovi cvjetnica, što je pogubno za tako spororastuću biljku. Prema nekim procjenama, jednim sidrenjem iščupa se prosječno 34 izdanka posidonije.

Upravo zbog toga, glavni cilj projekta Interreg SASPAS je uspostaviti sigurno sidrenje (na stalnim sidrištima) i time učinkovitiju zaštitu morskih cvjetnica u Jadranu.

Projekt SASPAS financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 3- Environment & cultural heritage).

Ukupni proračun projekta: 1.906.100,00 EUR

Sredstva programa (ERDF): 1.620.185,00 EUR

Početak projekta: 01. siječnja 2019.

Kraj projekta: 30. lipnja 2021.

 

 

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET