Promjena broja Zelenog telefona

Obavještavamo Vas da je došlo do promjene broja Zelenog telefona sa 062 123 456 na 072 123 456.
Zeleni telefon je služba za rješavanje problema zaštite prirode i okoliša. Služi kao servis građanima za dobivanje informacija, prijavljivanje problema / nepravilnosti, pokretanje inicijativa. Zeleni telefon radi kao savjetodavac i kao posrednik te izravno sudjeluje pri rješavanju okolišnih problema. Svrha rada Zelenog telefona je da potiče građane na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša, a nadležne institucije na učinkovito rješavanje problema u okolišu.