Programi

Iako problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode u Hrvatskoj i regiji ima na pretek i svi oni zaslužuju naše uključivanje u njihovo rješavanje, zbog ograničenih materijalnih i profesionalnih kapaciteta ne možemo se uspješno baviti sa svima. Rješavanje konkretnih problema ponekad zahtjeva predani dugogodišnji rad na više razina (državna uprava, lokalna tijela, institucije EU, javnost,…).

Stoga da bi bilo učinkovito da Sunce strateški pristupa zaštiti prirode i okoliša usmjeravajući i fokusirajući svoj rad na one izazove koji su prioritet, a realno ih možemo riješiti.

Naši Programi su okviri za takvo djelovanje. Oni reflektiraju misijuviziju Sunca te se kroz njih definiraju naši projekti i naše aktivnosti:

Program zaštite prirode

Program zaštite okoliša i održivog razvoja