Pristupanje Sunca GOOD inicijativi

good-inicijativa-pristupanje

Zajedno za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.

Potkraj 2021. godine Sunce se priključilo GOOD inicijativi.

Ova inicijativa od 2008. godine okuplja organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima te se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.

Kao članica inicijative sudjelujemo u razmjeni informacija i publikacija povezanih sa GOO temama, umrežavamo se, razmjenjujemo informacije i pronalazimo partnere za nove projektne prijave, dobivamo informacije o edukacijama i drugima aktivnostima koje se nude u području GOO-a i sudjelujemo u razmjeni iskustava. U prošloj godini sudjelovali smo na uvodnom sastanku s koordinatoricom GOO inicijative koja nas je upoznala s radom i uputila u nadolazeće aktivnosti.

Kroz aktivnosti na kojima smo sudjelovali, polako smo počeli osvještavati da puno toga što radimo spada u domenu Građanskog odgoja, kao na primjer: provođenje programa društveno-korisnog učenja i volonterske akcije (participacija mladih i aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu).

Stoga, potaknuti novim spoznajama, krenuli smo se dodatno educirati i informirati o ovoj tematici. Tako je naša zaposlenica Miranda Šimac sudjelovala na Stručnom skupu: Kreativni pristupi u poučavanju Građanskog odgoja i obrazovanja u organizaciji Foruma za slobodu odgoja gdje se kroz niz kreativnih radionica upoznala s različitim pristupima, metodama i alatima koji se mogu koristiti u poučavanju Građanskog odgoja.

U Zagrebu 1. lipnja, na konferenciji Hrvatska može bolje: Ima načina, kada ima volje, čuli smo rezultate zanimljivih istraživanja o političkoj pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola i preliminarne rezultate istraživanja međupredmetne provedbe GOO-a u hrvatskim školama.

Zanimljivo je naglasiti kako većina sudionika istraživanja motiv za angažman u političkim strankama vidi dubioznim – oko 60% smatra da su među članstvom političkih stranaka one osobe koje se žele umrežiti s ciljem dobivanja (dobrog) posla. Iz toga proizlazi da većina mladih smatra da je politički angažman dijela članstva u strankama motiviran osobnim, a ne javnim interesom. Stav mladih prema udrugama i sindikatima nešto je pozitivniji. Više od polovice sudionika slaže se da su udruge važne za razvoj demokracije i rješavanje problema u društvu, a ne slaže se da se u njima većinom okupljaju dokone osobe čiji je cilj prigovarati

U panel raspravi: GOO od vrtića do fakulteta: Ima načina, kada ima volje? čuli smo o izazovima uvođenja I provođenja Građanskog odgoja u odgojno obrazovnim ustanovama, te su predstavljeni primjeri dobre prakse. Pričalo se i o kurikulumu Škola i zajednica (tzv. ŠiZ), koji se kao pilot program provodi u Prvoj riječkoj gimnaziji, a interes je velik i u ostatku Hrvatske. Višegodišnje iskustvo provođenja Građanskog odgoja i uvođenja u osnovne škole (od 5. do 8. razreda) podijelila je Lana Golob iz Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke.

Druga zanimljiva panel rasprava vodila se na temu Prevencije ranog napuštanja školovanja

Predstavljen je sustav SKOCKANO koji je razvijen kroz istoimeni projekt. Riječ je o sustavu osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa koji čini skup standarda i kriterija čijom provedbom organizacija jamči kvalitetu svojih neformalnih obrazovnih programa.

Kao članica GOOD inicijative sudjelovali smo na aktivnostima projekta SKOCKANO i dali svoj doprinos u ostvarenju ciljeva:

  • povećati utjecaj OCD-a u području neformalnog obrazovanja kroz uspostavu održivog sustava kvalitete neformalnog obrazovanja,
  • jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu neformalnog obrazovanja i primjenu sustava kvalitete,
  • produbljivanje sektorske i međusektorske suradnje te jačanje vidljivosti sektora.

Osim predstavljanja sustava dodijeljene su oznake SKOCKANO za organizacije civilnog društva i pojedine programe neformalnog obrazovanja. Nadamo se ove godine proći proces ocjene kvalitete neformalnog obrazovanja i na idućoj konferenciji dobiti oznaku kvalitete SKOCKANO.

Posljednja od aktivnosti na kojoj smo sudjelovali bio je sastanak članica GOOD inicijative na kojem smo se imali prilike međusobno upoznati, podijeliti svoja iskustva, čuti što se događa u pojedinim dijelovima hrvatske u vezi uvođenja i provođenja Građanskog odgoja, upoznati se s aktualnim projektima i primjerima dobre prakse provođenja neformalnih obrazovnih program vezanih za teme Građanskog odgoja.

Konferencija i druženje bili su nam prilika za upoznavanje kolega van sektora koji se bavi zaštitom prirode i okoliša, kao i motivacija za nastavak aktivnosti povezanih s građanskim odgojem i obrazovanjem.  

Tagovi: