Počeo je naš novi LIFE projekt

Iznimno smo ponosni što je u rujnu ove godine započeo petogodišnji projekt „LIFE Artina – Mreža za zaštitu ptica na Jadranu“, a u čijoj provedbi sudjeluje i Udruga Sunce.

Ovo je jedan od 40 projekata odobrenih na razini EU iz potprograma LIFE „Priroda i biološka raznolikost“. Naš ponos je još veći zbog činjenice što je ovo jedini projekt iz tog potprograma odobren u 2017. za Hrvatsku u kojem je vodeći partner iz Hrvatske te prvi LIFE projekt koji će biti vođen od strane hrvatske udruge.

Cilj projekta je identificirati morska područja u južnom dijelu Jadrana važna za 3 vrste morskih ptica (sredozemni galeb, kaukal i gregula), procijeniti glavne prijetnje koje utječu na njihove populacije te definirati i provoditi aktivnosti koje će ih ublažiti.

Voditelj projekta je Udruga Biom, a partneri su Udruga Sunce, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje te BirdLife Malta.

LIFE program je instrument Europske unije za financiranje okolišnih i klimatskih aktivnosti, a od svojeg početka, još davne 1992. godine, financirao je više od 4600 projekata diljem Europe. Projekt je odobren u okviru investicijskog paketa ukupne vrijednosti 243 milijuna eura za LIFE projekte za 2017. godinu, a koji se bave prirodom, okolišem i kvalitetom života na prijelazu Europe prema budućnosti koja je više održiva i s niskom razinom ugljika.

Tagovi: