Osnovni rezultati Procjene učinkovitosti upravljanja Park šumom Marjan

U sklopu dvogodišnjeg EU projekt „Odgovorno za prirodu“  kojeg je Udruga Sunce provodila s projektnim partnerima Udrugom BIOM, Društvom Marjan te Ekonomskim fakultetom Split, organizirana je radionica sa djelatnicima Park šume Marjan kojoj je cilj bio procijeniti učinkovitost upravljanja ovim područjem.  Dosad su u Hrvatskoj ovakav način procjene upravljanja provele javne ustanove parkova prirode i nacionalnih parkova uz stručno vodstvo predstavnika HAOP-a te je Javna ustanova PŠ Marjan prva lokalna javna ustanova koja je provela ovu analizu. Dodatno, analiza je provedena i uz sudjelovanje vanjskih dionika, u ovom slučaju predstavnika Udruge Sunce i Udruge BIOM, što je tendencija za buduću provedbu analize u svim javnim ustanovama. Ono što možda umanjuje rezultate analize je činjenica da je ista provedena od strane samo dva djelatnika Javne ustanove, ravnatelja i edukatorice. Naime, preporuka je da tijekom procjene učinkovitosti upravljanja obavezno sudjeluju svi djelatnici koji imaju rukovodeće pozicije unutar ustanove, a po mogućnosti i ostali djelatnici, jer se timski rad i diskusija o različitim aspektima upravljanja  prilikom samog procesa procjene smatra veoma korisnom za upravljača. Ipak vjerujemo kako će se rezultati koristiti za daljnje unaprjeđenje upravljanja posebice sada kada smo u situaciju ubrzanog sušenja šume izazvanog mediteranskim potkornjakom, klimatskim promjenama te nedostatnom provedbom biološke obnove šume.

Evaluacija učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj provodi se putem  standardiziranog METT upitnika (Management Effectiveness Tracking Tool) kojeg ispunjavaju djelatnici tijekom interne radionice  uz stručno vodstvo predstavnika HAOP-a. Rezultati upitnika (identificirane potrebe, ograničenja i prioritetne aktivnosti) objedinjavaju se u standardiziran izvještaj koji onda služi interno javnoj ustanovi u svrhu praćenja napretka zaštićenog područja kroz vrijeme.

Donosimo glavne nalaze analize, dok je cjelokupan dokument interne prirode i treba poslužiti JU  i HAOP-u kao stručnom tijelu u svrhu unapređenja upravljanja PŠ Marjan, kako bi se u budućnosti izbjegle prijetnje te što efikasnije reagiralo u kriznim situacijama poput ove danas na Marjanu.

Glavne vrijednosti zbog kojih je ovo područje proglašeno zaštićenim su šume alepskog bora i kulturna baština. Od prijetnji visokog značaja istaknute su: izgradnja kuća i naseljavanje u smislu bespravne, ali i legalne gradnje, vatra,  „rubni učinci“ urbanizacije, invazivne biljke i nametnici.

Djelatnici Park šume Marjan smatraju kako je trenutan broj stalno zaposlenih djelatnika i godišnji proračun ustanove dovoljni za provedbu prioritetnih aktivnosti upravljanja ( npr. sanacija bolesnih stabala, saniranje komunalne opreme, pojačan nadzor). Posebno uspješnim smatraju razvijene programe edukacije koje provode s odgojno-obrazovnim ustanovama u gradu Splitu. Djelotvorna primjena mehanizama za kontroliranje neprimjerenih aktivnosti ograničena je zbog neusklađenosti određenih zakonskih akata, ograničene ovlasti čuvara prirode i privatnog vlasništvo.

Preporuke za unaprjeđenje upravljanja Park šumom Marjan uključile su rješavanje problematike pritiska urbanizacije, krutog otpada i kanalizacijskog sustava, pretvaranje monokulturne šume u mješovitu, kontrolu invazivnih vrsta i nametnika (pajasen, potkornjak),  bolje uključivanje lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjem, unapređenje posjetiteljske infrastrukture s obzirom na nivo posjećivanja te iznalaženje financijskih sredstava za obnovu baštine.

Rezultate ovakvih analize upravljači zaštićenim područjima mogu uspješno koristiti za komunikaciju s dionicima, administracijom te u fazi pripreme ili revizije planova upravljanja za zaštićena područja. Ova procjena učinkovitosti upravljanja pionirski je korak u uspostavljanju praćenja učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjem na lokalnoj razini.

Tagovi: