Osnovni rezultati Procjene učinkovitosti upravljanja Park šumom Marjan

Osnovni rezultati Procjene učinkovitosti upravljanja Park šumom Marjan

U sklopu dvogodišnjeg EU projekt „Odgovorno za prirodu“  kojeg je Udruga Sunce provodila s projektnim partnerima Udrugom BIOM, Društvom Marjan te Ekonomskim fakultetom Split, organizirana je radionica sa djelatnicima Park šume Marjan kojoj je cilj bio procijeniti učinkovitost upravljanja ovim područjem.  Dosad su u Hrvatskoj ovakav način procjene upravljanja provele javne ustanove parkova prirode i nacionalnih parkova uz stručno vodstvo predstavnika HAOP-a te je Javna ustanova PŠ Marjan prva lokalna javna ustanova koja je provela ovu analizu. Dodatno, analiza je provedena i uz sudjelovanje vanjskih dionika, u ovom slučaju predstavnika Udruge Sunce i Udruge BIOM, što je tendencija za buduću provedbu analize u svim javnim ustanovama. Ono što možda umanjuje rezultate analize je činjenica da je ista provedena od strane samo dva djelatnika Javne ustanove, ravnatelja i edukatorice. Naime, preporuka je da tijekom procjene učinkovitosti upravljanja obavezno sudjeluju svi djelatnici koji imaju rukovodeće pozicije unutar ustanove, a po mogućnosti i ostali djelatnici, jer se timski rad i diskusija o različitim aspektima upravljanja  prilikom samog procesa procjene smatra veoma korisnom za upravljača. Ipak vjerujemo kako će se rezultati koristiti za daljnje unaprjeđenje upravljanja posebice sada kada smo u situaciju ubrzanog sušenja šume izazvanog mediteranskim potkornjakom, klimatskim promjenama te nedostatnom provedbom biološke obnove šume.

Evaluacija učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj provodi se putem  standardiziranog METT upitnika (Management Effectiveness Tracking Tool) kojeg ispunjavaju djelatnici tijekom interne radionice  uz stručno vodstvo predstavnika HAOP-a. Rezultati upitnika (identificirane potrebe, ograničenja i prioritetne aktivnosti) objedinjavaju se u standardiziran izvještaj koji onda služi interno javnoj ustanovi u svrhu praćenja napretka zaštićenog područja kroz vrijeme.

Donosimo glavne nalaze analize, dok je cjelokupan dokument interne prirode i treba poslužiti JU  i HAOP-u kao stručnom tijelu u svrhu unapređenja upravljanja PŠ Marjan, kako bi se u budućnosti izbjegle prijetnje te što efikasnije reagiralo u kriznim situacijama poput ove danas na Marjanu.

Glavne vrijednosti zbog kojih je ovo područje proglašeno zaštićenim su šume alepskog bora i kulturna baština. Od prijetnji visokog značaja istaknute su: izgradnja kuća i naseljavanje u smislu bespravne, ali i legalne gradnje, vatra,  „rubni učinci“ urbanizacije, invazivne biljke i nametnici.

Djelatnici Park šume Marjan smatraju kako je trenutan broj stalno zaposlenih djelatnika i godišnji proračun ustanove dovoljni za provedbu prioritetnih aktivnosti upravljanja ( npr. sanacija bolesnih stabala, saniranje komunalne opreme, pojačan nadzor). Posebno uspješnim smatraju razvijene programe edukacije koje provode s odgojno-obrazovnim ustanovama u gradu Splitu. Djelotvorna primjena mehanizama za kontroliranje neprimjerenih aktivnosti ograničena je zbog neusklađenosti određenih zakonskih akata, ograničene ovlasti čuvara prirode i privatnog vlasništvo.

Preporuke za unaprjeđenje upravljanja Park šumom Marjan uključile su rješavanje problematike pritiska urbanizacije, krutog otpada i kanalizacijskog sustava, pretvaranje monokulturne šume u mješovitu, kontrolu invazivnih vrsta i nametnika (pajasen, potkornjak),  bolje uključivanje lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjem, unapređenje posjetiteljske infrastrukture s obzirom na nivo posjećivanja te iznalaženje financijskih sredstava za obnovu baštine.

Rezultate ovakvih analize upravljači zaštićenim područjima mogu uspješno koristiti za komunikaciju s dionicima, administracijom te u fazi pripreme ili revizije planova upravljanja za zaštićena područja. Ova procjena učinkovitosti upravljanja pionirski je korak u uspostavljanju praćenja učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjem na lokalnoj razini.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET