Opušci najbrojniji otpad u eko akciji Rezolucija Zemlja u Omišu

rezolucija-zemlja-omiš-udruga-sunce

Jeste li znali da su opušci od cigareta po količini najraširenija vrsta otpada u svijetu? Godišnje se odbaci oko 4,5 bilijuna opušaka, što ih čini jednim od najproblematičnijih plastičnih proizvoda u svijetu. Uvjerili smo se u to i na akciji čišćenja u Omišu gdje su opušci cigareta bili jedni od najbrojnijih sakupljenih predmeta, usprkos tome što se plaže u sezoni redovito čiste.

U sklopu Rezolucije Zemlja, velike ekološke kampanje Večernjeg lista, 12. listopada čistili smo omišku plažu Galeb zajedno s učenicima Osnovne škole Josipa Pupačića i komunalnim poduzećem Peovica d.o.o. te na 200 metara plaže prikupili gotovo pola kilograma opušaka. Na 100m plaže radili smo detaljno praćenje otpada prema Protokolu i izvagali 300 grama opušaka.

– Kod opušaka problem su filteri koji sadrže otrovne tvari koje zagađuju more i loše utječu na morske životinje, a godišnje gotovo 80 tona filtera za cigarete završi u prirodi. Problem se dodatno komplicira kada završe u moru jer se ti filteri ne razgrađuju već raspadaju na mikroplastiku, koju konzumiraju ribe i na taj način plastika ulazi u ljudsku prehranu – naglasila je Tea Kuzmičić Rosandić, voditeljica projekata u Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

– Naše plaže se tijekom ljetnih mjeseci redovito čiste i uvijek su problem opušci – dojam je učiteljice Ivane Rubić.

– Zbog turističke namjene gradskih plaža u Omišu opušci su zaista izazov. Ove godine na glavnoj gradskoj plaži Peovica d.o.o. postavila je dvije kante za opuške, a ipak kada smo tu plažu čistili u rujnu prikupili smo 2,5 kilograma opušaka. Plan je da dogodine, zajedno s Turističkom zajednicom,  kante za opuške postavimo na svim plažama i na taj način doskočimo ovom problemu – rekla je Marina Beović referent edukacije u komunalnom poduzeću Peovica d.o.o. Omiš.

Učenici 3.C razreda O.Š. Josipa Pupačića, koji su nam pomogli su u čišćenju plaže, uključeni su u program Globe koji se bavi tematikom okoliša pa je malim Globe-ovcima razdvajanje otpada već poznato.

– Mi kući razdvajamo otpad odavno! – prvi se javio Boris Tafra.

Učenici su bili iznenađeni koliko ima mikroplastike kada zagrebeš ispod površine. Osim opušaka, prikupili su dosta raznih željeznih komada, novina, plastične kese, igračke za plažu, staklo od razbijenih boca i čak jednu cijelu čašu. Iskoristili smo ovu akciju da ih i naučimo kako se uz pomoć našeg Protokola prati vrsta otpada. Cilj ovoga Protokola je dobiti podatke o količini i sastavu otpada na plažama, koje bi kasnije služile znanstvenoj zajednici prilikom  kreiranja preporuka za uspješnije gospodarenje otpadom.

Tako je, temeljem znanstvenih podataka, Europska unija u Direktivi o plastici za jednokratnu upotrebu (SUP) propisala da proizvođači duhanskih proizvoda moraju platiti račun za čišćenje opušaka koji sadrže plastične filtere.

Odredbe SUP Direktive transponirane su u nacionalno zakonodavstvo, ali izostaju ambicioznije mjere koje bi stimulirale građane, javni i poslovni sektor na izbacivanje/smanjenje jednokratnih plastičnih proizvoda iz poslovanja, usluge ili robe.

– Možemo se dijelom osloniti na zakone dijelom, ali ne smijemo zaboraviti da je naš otpad naša odgovornost. Trebamo i krenuti od sebe, čuvati svoje zdravlje i na taj način čuvati okoliš – zaključila je Fedra Dokoza, stručna suradnica Sunca.

Tagovi: