Održivi turizam – mrtvo slovo ili budućnost

Održivost je danas pojam koji prije svega simbolizira kontrast napisanog i primijenjenog. Održivi razvoj, održivi ribolov i, među ostalim, održivi turizam toliko su zastupljeni u strategijama i zakonima RH, a toliko slabo prisutni u praksi da nije ni čudo da je taj pojam na neki način danas već izlizan i potrošen, a praktički nije ni stupio u uporabu.
 
Međutim pojam koji bi bolje opisivao cilj kojem težimo, ili bi trebali težiti, kao društvo i kao cjelokupna globalna civilizacija jednostavno nemamo. Jedini način da mu zapravo vratimo značenje je da ga prestanemo samo spominjati i počnemo razumijevati i koristiti. Stoga se i našao u nazivu projekta SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u PP Lastovsko otočje i Telašćica. 
 
Jedna od aktivnosti projekta SEA-Med kao i projekta Zajedno za prirodu i okoliš je razvoj plana održivog turizma i provođenje određenih aktivnosti plana te promocija turizma temeljenog na prirodnim vrijednostima. 
 
Bitna komponenta oba projekta je aktivno sudjelovanje svih relevantnih i zainteresiranih dionika u razvoju i kasnijoj provedbi planova. Na taj način se u praksi provodi demokratizacija društva, a pojednici postaju svjesni svoje uloge u održivom razvoju.
 
U skladu s tim smo otpočeli sa projektnim aktivnostima pa su od 12. do 15. svibnja održane dvije radionice, po jedna na Lastovu i jedna u Sali na Dugom otoku tijekom koji smo dionike (zaposlenike parkova i zainteresirane lokalne sudionike u turizmu – privatne i pravne) upoznali sa aktivnostima projekata te predstavili koncept održivog turizma. 
 
Održivi turizam u potpunosti uzima u obzir trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke na lokalnu zajednicu, a istodobno brine o potrebama i interesima posjetitelja.

Na radionicama smo započeli i s izradom vizije održivog turizma u ovim područjima (plan održivog turizma će na Dugom otoku obuhvatiti cijeli otok, a ne samo granice parka jer smatramo da se radi o integralnoj cjelini) kao i izradom SWOT analize te analize utjecaja pojedinih turističkih aktivnosti na prirodu/okoliš i na doprinos prihodima lokalne zajednice.
 
Iznimno smo zadovoljni odazivom lokalnih dionika i razinom sudjelovanja u diskusijama što pokazuje da lokalno stanovništvo prepoznaje potrebu za razvojem ove vrste turizma i svjesno je nužnost očuvanja prirodnih i kulturnih dobara na kojima turizam počiva.

Razlike masovnog i održivog turizma
 
MASOVNI TURIZAM ODRŽIVI TURIZAM
Jedan je cilj: profit Tri cilja: profit, okoliš, lokalna zajednica
Najčešće nije planiran: samo se dogodi Unaprijed je  planiran u  suradnji sa svim dionicima 
Orijentiran prema turistima Orijentiran prema lokalnoj zajednici
Kontroliran “izvana” Većinom lokalno kontroliran
Fokusiran na zabavu za turiste Fokusiran na iskustvo učenja 
Očuvanje resursa nije prioritet Očuvanje resursa je PRIORITET
Lokalna zajednica nije prioritet Poštovanje lokalne kulture je PRIORITET
Glavnina prihoda odlazi vanjskim operatorima i investitorima  Glavnina prihoda ostaje u lokalnoj zajednici