Održan seminar „Sudjelovanje javnosti u upravljanju Natura 2000 područjima u okviru sektorskih planova i programa“

Održan seminar „Sudjelovanje javnosti u upravljanju Natura 2000 područjima u okviru sektorskih planova i programa“

Seminar „Sudjelovanje javnosti u upravljanju Natura 2000 područjima u okviru sektorskih planova i programa“ organiziran je 20. i 21. studenog 2017. u Splitu u sklopu projekta “Odgovorno za prirodu“ koji Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce provodi u partnerstvu s Udrugom BIOM, Ekonomskim fakultetom Split i Društvom Marjan.

Naglasak seminara je bio na sektor šumarstva, ribarstva te upravljanje vodnim resursima unutar Natura 2000 područja, odnosno načinu izrade i provedbe sektorskih planova gospodarenja,
integriranju mjera i ciljeva zaštite prirode te sudjelovanju organizacija civilnog društva.

Uz predavanja koja su održali predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i energe’ke, Hrvatskih šuma, WWF-a, Udruga Sunce je predstavila i rezultate Studije procjene usluga ekosustava za Park šumu Marjan koju je izradio prof. Tikvić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Svi sudionici seminara složili su se kako upravljanje Natura 2000 područjima predstavlja veliki izazov za sve institucije u budućnosti zbog izuzetno malih kapaciteta te će zaista biti potrebna
međusektorska suradnja i komunikacija svih uključenih.

Seminar je pružio priliku i da predstavnici organizacija civilnog društva rasprave na koji način mogu utjecati na unapređenje monitoringa i provedbu mjera zaštite prirode unutar okolišnih postupaka te sudjelovanja javnosti u sektorskim planovima.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET