Održan seminar „Sudjelovanje javnosti u upravljanju Natura 2000 područjima u okviru sektorskih planova i programa“

Seminar „Sudjelovanje javnosti u upravljanju Natura 2000 područjima u okviru sektorskih planova i programa“ organiziran je 20. i 21. studenog 2017. u Splitu u sklopu projekta “Odgovorno za prirodu“ koji Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce provodi u partnerstvu s Udrugom BIOM, Ekonomskim fakultetom Split i Društvom Marjan.

Naglasak seminara je bio na sektor šumarstva, ribarstva te upravljanje vodnim resursima unutar Natura 2000 područja, odnosno načinu izrade i provedbe sektorskih planova gospodarenja,
integriranju mjera i ciljeva zaštite prirode te sudjelovanju organizacija civilnog društva.

Uz predavanja koja su održali predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i energe’ke, Hrvatskih šuma, WWF-a, Udruga Sunce je predstavila i rezultate Studije procjene usluga ekosustava za Park šumu Marjan koju je izradio prof. Tikvić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Svi sudionici seminara složili su se kako upravljanje Natura 2000 područjima predstavlja veliki izazov za sve institucije u budućnosti zbog izuzetno malih kapaciteta te će zaista biti potrebna
međusektorska suradnja i komunikacija svih uključenih.

Seminar je pružio priliku i da predstavnici organizacija civilnog društva rasprave na koji način mogu utjecati na unapređenje monitoringa i provedbu mjera zaštite prirode unutar okolišnih postupaka te sudjelovanja javnosti u sektorskim planovima.

Tagovi: