Održan okrugli stol „Okolišni prioriteti u gradu Splitu“

Na okrugli stol „Okolišni prioriteti u gradu Splitu“, 23. svibnja, bili su pozvani svi članovi Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita kao relevantni dionici u pitanjima zaštite okoliša na području grada. Članovi Vijeća su ujedno i predstavnici gradske uprave, županije, komunlanih poduzeća, nevladinih organizacija, privatnih oporabljivača, medija i građanskih inicijativa kao i drugih važnih institucija RH poput Hrvatskih šuma. Okruglom stolu prisustvovalo je 11 sudionika.
Sastanak je održan u konferncijskoj Sali PAR/RAC u Splitu u vremenu od 9:30 do 15:00 s te je bio usmjeren dvjema problematikama:
– Park šuma Marjan
– Otpad
Ove dvije fokusne točke odabrane su od strane projektnog tima na temelju dosadašnjeg iskustva u radu Savjetodavnog vijeća koje bez sumnje upućuje kako su u gradu Splitu upravo ovo goruće teme i teme od najvećeg društvenog interesa. Tako je razmotreno dosadašnje stanje navedenih tema te su pojedini sudionici iznjeli i kratki pregled nedavnih relevantnih događanja.
U raspravi na okruglom stolu iskristalizirala se potreba osvještavanja građana Splita o korisnosti i nužnosti odvojenog prikupljanja otpada. Sudeći po pozivima na Zeleni telefon takva svijest u određenoj mjeri postoji, ali nije dovoljno realizirana u smislu navika građana u odvajanju otpada ili im pak infrastruktura ne pruža dovoljne uvjete. Raspravom se došlo do zaključka kako komunalno poduzeće Čistoća pruža mogućnost odvojenog prikupljnja otpada po sistemu „Od vrata do vrata“ u kotarevima Varoš i Grad na način da svakog 1. i 15. u mjesecu građani ispred svojih vrata odlažu odvojeno prikupljen papir i plastiku.
Prijedlog podržan od većine prisutnih sudionika okruglog stola je organiziranje javne akcije promoviranja, ovog već postojećeg, sustava u kotaru Varoš na dvije lokacije. Zamišljeno je da se promotivna akcija sastoji u informiranju građana te dijeljenju osnovnog paketa za jednostavno i uspješno  prikljupljanje otada – žute vreće za plastiku, plave za papir kao i višekratne platnene vrećice koje će se izraditi u okviru ovog projekta.
Dogovoreni datum akcije je subota,  4. lipnja 2016., uoči Dana zaštite okoliša koji se obilježava 5. lipnja. Mjesto održavanja akcije su dvije lokacije u kotaru Varoš koje subotama ujutro budu nafrekventnije naročito u vrijeme od 9:00 do 13:00 za koje je predviđeno održavanje akcije.
Svim sudionicima okruglog stola također je predloženo sklapanje Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju svijesti pojedinca i društva o važnosti zaštite okoliša i prirode. Zaključenje Sporazuma se očekuje u rujnu 2016.