Objavljen Plan održivog turizma Parka prirode Telašćica i Dugog otoka

Turizam nije sam sebi dostatan već treba biti u službi i na korist destinacije u kojoj se događa, poštivati lokalni identitet, povijesno nasljeđe i prirodne resurse jer upravo na tome i počiva. S tim na umu osmišljen je Plan održivog turizma Parka prirode Telašćica i Dugog otoka.Provedba aktivnosti plana će direktno generirati nova radna mjesta, a indirektno povećati zapošljivost okolnog stanovništva kroz povećanu potražnju za proizvodima i uslugama na području Dugog otoka.

Između ostalog Plan predviđa uspostavu centra za posjetitelje na području Parka prirode, uspostavu zavičajnog muzeja, tematskih poučnih staza, poticanje lokalne proizvodnje osiguravanjem plasmana proizvoda, unaprjeđenje postojećih manifestacija (Saljske užance, Dani ljekovitog bilja, Saljske kulturne večeri…) obogaćivanjem njihova sadržaja te uključivanjem svih aktera u turizmu u turističke aktivnosti kako bi se nadogradilo iskustvo boravka turista na Dugom otoku, ali i ostvario veći doprinos lokalnoj zajednici, a naravno sve s ciljem generiranja lokalnog razvoja i ekonomske dobrobiti svim lokalnim zajednicama otoka kao turističke destinacije.

Očekivani rezultati provedbe plana su također unaprjeđenje broja i vrste turističke infrastrukture i povećanje razine zadovoljstva korištenja iste, uspostavljeno održivo upravljanje otpadom te uspostavljen sustav praćenja potrošnje energije i vode, povećanje cjelokupnog iskustva boravka u destinaciji te povećanje postotka aktivnih sudionika sektora turizma u procesima planiranja i razvoja destinacije kao i u zajedničkim projektima i aktivnostima. Jedino se jačanjem suradnje svih aktera sektora turizma na otoku može postići održivi turizam i dugoročno ostvariti zajednička vizija održivog turizma Dugog otoka.

Čitav plan možete pogledati ovdje

Nositelj izrade ovog Plana je Suradničko vijeće koje je osnovano kroz SEA Med projekt  i projekt Zajedno za prirodu i okoliš s ciljem uključivanja lokalnih dionika u planiranje i buduće upravljanje kako područjem Parka prirode tako i Dugog otoka kao turističke destinacije. Veliki doprinos stvaranju ovog strateškog dokumenta dali su WWF Adria (Željka Rajković), Udruga Sunce (Milena Šijan i Zrinka Jakl) te Institut za turizam (Hrvoje Carić).