Natječaj za radno mjesto: suradnik na projektima na temu gospodarenja otpadom i morskim otpadom/pripravnik

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

SURADNIK/SURADNICA NA TEMU GOSPODARENJA OTPADOM I MORSKIM OTPADOM-/PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

Udruga Sunce je nevladina, neprofitna organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Opis radnog mjesta

 • Asistira voditelju/voditeljici programa i voditeljima projekata u provedbi aktivnosti projekata i usluga
 • Prati zakonodavstvo, stručnu literaturu i istraživanja relevantna za program i projekte i pojedine aktivnosti.
 • Sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnih istraživačkih poslova na pitanjima vezanim uz gospodarenje otpadom i morski otpad, organizaciji i obradi podataka.
 • Sudjeluje u izradi evaluacijskih alata i obradi nalaza, redovito i prema potrebi.
 • Osmišljava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih aktivnosti na temu gospodarenja otpadom i morskog otpada.
 • Organizira, priprema i provodi edukacijske aktivnosti na temu gospodarenja otpadom i morskog otpada za različite ciljane skupine, posebno studente i mlade, građane, predstavnike lokalne uprave, vlasnike turističkih objekata i dr.
 • Priprema i organizira sastanke, radionice, predavanja i treninge predviđene projektima i aktivnostima programa.
 • Izrađuje, prikuplja i distribuira odgovarajuću dokumentaciju uključujući zapisnike sastanka i izvještaje provedenih aktivnosti te studije na hrvatskom i ovisno o zahtjevima projekta na engleskom jeziku.
 • Priprema izvještaje i priloge za medije o programskim aktivnostima i projektima, web stranicu Udruge i po potrebi ostale srodne web stranice.
 • Sudjeluje u monitoringu medijskih aktivnosti projekta na kojem je angažiran.
 • Organizira i sudjeluje u provedbi javnih događanja kao što su sastanci, radionice, izložbe, predavanja i sl., priprema izvještaje o provedenom.
 • U suradnji s voditeljem programa i voditeljem/voditeljima projekata koordinira rad volontera na programu/odjelu/projektu.
 • U suradnji s voditeljem programa i voditeljem/voditeljima projekta koordinira rad studenata uključenih u stručnu praksu i/ili društveno korisno učenje.
 • Sudjeluje u izradi komunikacijskih, informativnih i edukacijskih materijala.
 • Održava kontakte s dionicima i partnerima programa i projekata te u koordinaciji s voditeljem/icom programa/odjela/projekta sudjeluje u uspostavi novih partnerstava u zemlji i inozemstvu.
 • Asistira u pripremi financijskih i narativnih izvještaja.
 • Sudjeluje u razvoju programa i projekata.
 • Provodi ostale zadatke definirane unutar programa i projekata i kroz rad timova, a prema potrebi organizacije.

Uvjeti

 • VSS, VŠS prirodnog ili tehničkog smjera.
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine.
 • Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti

 • Formalna ili neformalna dodatna edukacija vezana gospodarenje otpadom i morski otpad
 • Osobno iskustvo u primjeni alata i metoda za provedbu prioriteta u gospodarenju otpadom.
 • Visoka motivacija za rad na tematici gospodarenja otpadom i morskog otpada.
 • Interes i prethodno iskustvo u vođenju edukacijskih aktivnosti.
 • Iskustvo u provedbi istraživanja.
 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru.

Traženi profil kandidata

 • Senzibilitet za probleme za probleme koji postoje u tematici gospodarenja otpadom i morskim otpadom te visoka motiviranost za aktivan doprinos u rješavanju problema povezanih s otpadom.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih znanja i vještina.
 • Spremnost na uvođenje promjena koje rezultiraju većom okolišnom odgovornošću.
 • Dobre organizacijske, logističke i operativne vještine.
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine.
 • Komunikativnost, upornost, temeljitost, kreativnost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila.
 • Izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost.
 • Sposobnost za simultani rad na nekoliko projekata.
 • Spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu.
 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja.
 • Spremnost na putovanja u RH i inozemstvo.

Što mi nudimo:

Odabrani kandidat/kandidatkinja radit će s osobama s višegodišnjim iskustvom u zagovaranju za odgovorno gospodarenje otpadom i smanjenje problema morskog otpada, provedbi istraživanja, edukacijama i informiranju javnosti te upravljanju projektima i prikupljanju sredstava.

Budućem djelatniku/djelatnici nudimo:

 • dinamično i poticajno radno okruženje,
 • mogućnost sudjelovanja u kreiranju pozitivnih društvenih promjena,
 • mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz gospodarenje otpadom i morski otpad,
 • mogućnost usavršavanja, jačanja znanja i vještina kroz suradnju s brojnim nacionalnim i međunarodnim dionicima, sudjelovanje u radu mreža te sudjelovanje na aktivnostima poput treninga, studijskih putovanja, radionica i seminara u RH i EU.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na hrvatskom jeziku do maksimalno 1000 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave sa navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Rok za podnošenje prijave je 18.02.2021.

Početak rada je u ožujku 2021.

Postupak odabira kandidata/kandidatkinje: 

Komisija će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrat će maksimalno 8 kandidata/kandidatkinja za ulazak u uži krug, s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe i testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 05.02.2021.

Tagovi: