Natječaj za članove/ice Upravnog odbora Udruge Sunce

SVRHA NATJEČAJA:

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce raspisuje javni natječaj za odabir novih članova/ica Upravnog odbora. Natječaj se provodi sukladno odredbama Statuta Udruge, a koji se može naći na web stranicama Udruge.

Članovi/ce se biraju u cilju organizacijskog razvoja Udruge Sunce, osiguravanja učinkovitog i transparentnog upravljanja, te ostvarivanja vizije i postizanja strateških ciljeva Udruge.

Sukladno načelima dobrog upravljanja u organizacijama civilnog društva, članovi Upravnog odbora obavljaju svoj posao bez novčane naknade (volonterski).

Trajanje natječaja: 07. rujna -22. rujna 2016.

UVJETI:

 • VSS
 • minimalno 5 godina radnog iskustva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

PREDNOSTI:

 • poznavanje i interes za tematiku zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja
 • poznavanje upravljanja u organizacijama civilnog društva
 • iskustvo rada u upravljačkim tijelima
 • iskustvo u prikupljanju financijskih sredstava
 • iskustvo u upravljanju financijskim sredstvima
 • poznavanje upravljanja ljudskim resursima
 • poznavanje zakonodavstva vezanog uz rad organizacija civilnoga društva
 • poznavanje rada Udruge Sunce
 • poznavanje marketinga
 • komunikacijske vještine

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • pismo motivacije

Prijave se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu:  [email protected]

Rok za podnošenje prijave je 22. rujna 2016.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-maila. Na razgovor će biti pozvani isključivo kandidati koji su ušli u uži krug. Odabir užeg kruga kandidata provesti će trenutačni Upravni odbor Udruge te predložiti kandidate za novi Upravni odbor Skupštini. lzmeđu ponuđenih kandidata Skupština bira članove novog Upravnog odbora.

Cijeli dokument natječaja kao i opisa posla i odgovornosti članova pronađite ovdje.