Krenuo edukativni program „Društveno korisno učenje” za učenike srednjih škola

Društveno korisno učenje (engl. service-learning) je metoda poučavanja i/ili učenja koja povezuje volonterski rad s akademskim učenjem, osobnim razvojem i razvojem osjećaja građanske odgovornosti.
Udruga Sunce započela je s razvojem i provedbom programa društveno korisnog učenja u suradnji s Prirodoslovno-tehničkom školom u školskoj godini 2010./2011. Dosad je u Udruzi Sunce program proveden za 4 generacije učenika, pri čemu se tijekom školske godine 2013./2014. značajna pažnja usmjerila na unaprjeđenje programa na način da se ispune standardi kvalitete za ovakve programe.
U školskoj godini 2014./2015. u program je uključeno 6 maturanata Prirodoslovno-tehničke škole, 1 mentorica iz škole i 5 zaposlenika Udruge Sunce.
Praktični dio aktivnosti i radionice počinju s početkom školske godine te traju sve do kraja školske godine (za maturante – svibanj 2015.). Program se sastoji od 5 zajedničkih radionica sa svim uključenim učenicima te individualnog rada mentora i ko-mentora s učenicima, kao i samostalnog rada svih maturanata na aktivnostima praktičnog dijela. Na kraju programa slijedi evaluacija, priznanja učenicima i završetak angažmana u formi obrane maturalnih radova koje se događaju u lipnju sukladno kurikulumu Prirodoslovno-tehničke škole.
Edukativni program „Društveno korisno učenje“  provodi se kao jedna od aktivnosti projekta „Sudjeluj u održivom razvoju“ koji je započeo u svibnju 2013. godine te traje do travnja 2015. godine. Partner Udruzi Sunce na projektu je njemačka organizacija Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU), a donator je njemačka zaklada Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). U školskoj godini 2013./2014. projekt sufinancira i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Također, provedbu programa edukacije u školskoj godini 2014./2015. podupire i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.