Krenule aktivnosti projekta – Studenti uče o građanskom angažmanu

05. travnja 2016. u Splitu, na Ekonomskom fakultetu, održana je uvodna radionica projekta Udruge SunceStudenti uče o građanskom angažmanu  – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“.
Na radionici su sudjelovali nastavnici s Ekonomskog fakulteta, Kemijsko tehnološkog  fakulteta,  Filozofskog fakulteta i Sveučilišnog odjela za studije mora sa Sveučilišta u Splitu.
Radionicom su se projektni partneri upoznali s projektnim aktivnostima kao i  sa sadržajem i ciljevima studijskog putovanja u Njemačku; koje će se održati u lipnju ove godine.
Definirani su glavni interesi fakulteta i predstavljene su temeljne ideje programa Service-Learninga koje će se provoditi u suradnji Sunca i fakulteta.
U sklopu radionice sudionici su se upoznali s temama Održivog gospodarenja otpadom i Održivog turizma na koje će se fokusirati sadržaji studentskih programa Service-Learninga, a predstavljena su i prethodna iskustva Udruge Sunce u provođenju sličnih edukacijskih aktivnosti.
Projekt se provodi u partnerstvu s njemačkom institucijom Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU), a financira ga njemačka zaklada Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).