Kako bismo trebali živjeti danas ako želimo doživjeti bolje sutra? Postoji 17 rješenja!

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja

Od toga da pojedinac uvijek uz sebe ima svoju višekratnu bocu za vodu i platnenu vrećicu za trgovinu, do toga da vlade provode velike nacionalne programe za smanjenje nezaposlenosti  i siromaštva. Od „običnog“ volontiranja u pučkoj kuhinji, do velikog odlaska na mirovnu misiju u Afriku. Rješenja za održivost su, malo je reći, mnogobrojna, a još je više ljudi, organizacija i institucija, odnosno dionika koji ih mogu provoditi.

Jedan od tih dionika uključuje i međuvladinu organizaciju Ujedinjeni narodi koja je 2015. godine usvojila dokument Ciljevi održivog razvoja (The Sustainable Development Goals). Ti su ciljevi svojevrsni poziv na akciju za okončavanje siromaštva, zaštitu planeta te osiguranje mira i prosperiteta za sve ljude na svijetu do 2030. godine. Ima ih 17 i odnose se na društvenu, ekonomsku i ekološku održivost.

Pročitajte u nastavku detaljnije o svakom cilju i saznajte što vi kao pojedinac možete napraviti.

1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Premda je ekstremna stopa siromaštva od 1990. smanjena za više od polovice, ako se sadašnji trendovi nastave, do 2030. godine i dalje će 575 milijuna ljudi živjeti u ekstremnom siromaštvu, odnosno s manje od 2,15 USD na dan.

Međutim, siromaštvo je mnogo više od nedostatka prihoda i resursa, ono se odnosi i na nedostatak obrazovanja, hrane, zdravstvene skrbi, sigurnosti, krova nad glavom, političke uključenosti, mogućnosti odabira i dostojanstva. Sve su to područja koja traže znatne promjene i poboljšanja.

2. Okončati glad, postići sigurnost u opskrbi hranom, unaprijediti kvalitetu prehrane i promovirati održivu poljoprivredu

Glad je prepoznata kao vodeći uzrok smrti u svijetu i procjenjuje se da je 2022. godine otprilike 735 milijuna ljudi ili 9,2 % svjetske populacije doživjelo stanje kronične gladi. Osim toga, oko 2,4 milijarde ljudi se 2022. suočilo s umjerenom do ozbiljnom nedostatkom hrane, što je u usporedbi s 2019. godinom povećanje za alarmantnih 391 milijun ljudi.

Ulaganje u poljoprivredni sektor ključno je rješenje za smanjenje gladi i siromaštva, poboljšanje sigurnosti hrane, stvaranje radnih mjesta i izgradnju otpornosti na katastrofe i globalne promjene, kao što su ratovi, pandemija i slično.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Kupujte domaću i sezonsku hranu, a ako imate uvjete za to, pokušajte uzgojiti nešto vlastite hrane.
 • Ne bacajte nepotrebno hranu (npr. zamrznite svježe proizvode i ostatke).
 • Kupujte voće i povrće koja više nije u savršenom stanju, ali je i dalje dobro i sigurno za konzumaciju jer tom kupnjom doprinosite smanjenju bacanja hrane.
 • Nastojte jesti manje mesa jer industrija proizvodnje mesa ima veliki utjecaj na okoliš.

3. Promovirati zdrav život i dobrobit svih ljudi, svih životnih dobi

Posljednjih su se godina dogodili veliki pomaci u poboljšanju zdravlja ljudi. Ipak, još uvijek postoje nejednakosti u pristupu zdravstvenoj skrbi zbog kojih je 2019. 381 milijuna ljudi koji su plaćali zdravstvene usluge iz vlastitog džepa gurnuto u ekstremno siromaštvo. Zastrašujuć je i podatak iz 2020. o tome da svake dvije minute jedna trudnica umre od uzroka povezanog s trudnoćom i porodom koji su se mogli spriječiti. Zdravstvena skrb nije samo za nekolicinu, elitu ili imućne, ona je za sve. Osim toga, zdravi ljudi su temelj za zdrava gospodarstva.

4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje za sve te promovirati mogućnost cjeloživotnog učenja

Do sada je postignut uistinu velik napredak u povećanju pristupa obrazovanju i pismenosti, posebice žena i djevojaka. Ipak, procjenjuje da do 2030., bez uvođenja dodatnih mjera, 84 milijuna djece i mladih neće ići u školu, a približno 300 milijuna učenika neće imati osnovne vještine potrebne za uspjeh u životu, kao što su računanje i pismenost.

Bolje obrazovanje omogućit će i postizanje drugih ciljeva održivog razvoja – jer ono omogućava izlazak iz začaranog kruga siromaštva, doprinosi postizanju tolerancije i ravnopravnosti spolova te zdraviji i održiviji život.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Donirajte knjige koje ste pročitali i/ili vam više ne trebaju.
 • Pohađajte i promovirajte besplatne online tečajeve.
 • Posjetite lokalnu školu i pitajte ih treba li im pomoć, pa sukladno tome organizirajte u svojoj zajednici neku akciju.
 • Pružite mladima poduku i pomoć u učenju i pisanju zadaće.

5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice

Rodna nejednakost i dalje postoji te kao takva koči društveni napredak. O toj neravnopravnosti najbolje svjedoči činjenica da žene na tržištu rada zarađuju čak 23 % manje od muškaraca. UN uz to procjenjuje da će trebati još 300 godina da se ukine dječji brak, 286 da se poboljša pravna zaštita žena i uklone diskriminirajući zakoni, 140 da žene budu ravnopravno zastupljene na pozicijama moći i vodstva na radnom mjestu te 47 da se postigne ravnopravna zastupljenost u nacionalnim parlamentima.

6. Osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve

Premda je pristup sigurnoj vodi, sanitarnim uvjetima i higijeni najosnovnija ljudska potreba, više od 40 % populacije doživljava nestašicu vode te jedna od tri osobe živi u nesanitarnim uvjetima – što uzrokuje nepotrebne bolesti i smrtne slučajeve. Održivim upravljanjem vodom, čovječanstvo će uspjeti smanjiti nestašice vode, bolje će upravljati proizvodnjom hrane i energije te će pridonijeti gospodarskom rastu i očuvanju vodenih ekosustava.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Štedite vodu kad god imate priliku za to.
 • Ako imate vrt, za zalijevanje koristite kišnicu.
 • Organizirajte ili se prijavite na projekte čišćenja rijeka i mora.
 • Educirajte druge, ponajviše djecu, o higijeni i štednji vode.

7. Osigurati pristup pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Potrošnja energije čini čak 60 % ukupnih emisija stakleničkih plinova. Pristup električnoj energiji porastao je s 87 % u 2015. na 91 % u 2021., ali činjenica je da i dalje 733 milijuna ljudi (svaka deseta osoba u svijetu) nema taj pristup. Da bi se to promijenilo do 2030., potrebna su još veća ulaganja u čiste izvore energije poput sunca, vjetra i topline.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Isključujte svijetla, uređaje i punjače iz utičnice kada ih ne koristite.
 • Umjesto klima-uređaja, kad god je to moguće, koristite ventilator.
 • Kupite punjivu elektroniku i izbjegavajte kupovanje i korištenje jednokratnih baterija.
 • Razmislite o korištenju solarne energije.

8. Promovirati inkluzivni i održivi ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Svaka četvrta mlada osoba na svijetu nije dijelom obrazovanog sustava, nezaposlena je ili nije na nekoj vrsti profesionalne obuke. Osim visokih stopa nezaposlenosti mladih, problem je i to što teški gospodarski uvjeti guraju sve više radnika – 2022. je to bilo 2 milijarde ljudi – u neformalan tip zaposlenja koji ne nudi socijalnu zaštitu.

Da bi se riješili navedeni i slični problemi, UN ističe da je potrebna reforma financijskog sustava koja će se uhvatiti koštac s rastućim dugovima, gospodarskom neizvjesnošću i trgovinskim napetostima, uz promicanje pravednih plaća i dostojanstvenog rada za mlade ljude.

9. Izgraditi izdržljivu infrastrukturu, promovirati održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

Danas, četrdesetak godina nakon „rođenja“ Interneta, procjenjuje se da 5,3 milijarde ljudi ili 66 % svjetske populacije ima pristup toj mreži. Osim u napredak informacijskih i komunikacijskih tehnologija, investicije su potrebne i u infrastrukturama gradova, u kojima živi više od pola svjetske populacije. Važan je i rast novih i održivih industrija koje će poticati domaće poduzetništvo i gospodarski rast.

10. Smanjiti nejednakost između i unutar država

Zabrinjavajuće su činjenice da je svaka šesta osoba na svijetu doživjela diskriminaciju u nekom obliku i da 10 % svjetske populacije drži 76 % svjetskog bogatstva. Politička, ekonomska i socijalna politika trebale bi biti univerzalne s posebnim fokusom na potrebe ugroženih i marginaliziranih zajednica.

11. Učiniti gradove i naselja inkluzivnim, sigurnim, izdržljivim i održivim

Očekuje se da će do 2050. godine 70 % ljudi živjeti u gradovima, stoga gradovi predstavljaju budućnost globalnog življenja. Međutim, do sada mnogi gradovi nisu bili spremni na rast i širenje, što je dovelo do porasta broja sirotinjskih četvrti, zagađenja zraka i smanjenja otvorenih javnih prostora. Zbog ovih i sličnih problema u gradovima, potrebno je novo, inteligentno urbano planiranje koje stvara sigurne, pristupačne i otporne gradove sa zelenim i kulturno inspirativnim životnim uvjetima.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Brinite o javnim prostorima i zalažite se za sigurne, pristupačne i zelene javne prostore
 • Putujte na posao održivo: biciklom, hodanjem, javnim prijevozom ili skupite više ljudi za prijevoz automobilom.
 • Pravilno odvajajte otpad.

12. Osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje

Ako svjetska populacija dosegne 9,8 milijardi do 2050. godine, bit će potrebna količina koja odgovara gotovo trima planetima da bi se osigurali prirodni resursi potrebni za održavanje sadašnjeg načina života. Stoga je važno promijeniti dosadašnji (neodrživi) način proizvodnje i potrošnje dobra.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Izbjegavajte plastična pakiranja i koristite proizvode za višekratnu upotrebu.
 • Kupujte rabljeno i/ili prenamijenite neke stvari.
 • Putujte održivo.
 • Podržite peticije i kampanje koje prozivaju tvrtke s neodrživim praksama.

13. Poduzeti hitne akcije u suzbijanju klimatskih promjena i njihovih posljedica

Porastom emisija stakleničkih plinova, klimatske promjene odvijaju se mnogo brže od očekivanog. Ako do 2030. ne smanjimo te emisije za 43 %, izgledno je da nećemo uspjeti zaštititi klimu pogodnu za život. Osim narušavanja kvalitete života, ta će promjena uzrokovati ekstremne i promjenjive vremenske prilike te porast razine mora. Kao čovječanstvo moramo ograničiti porast globalne temperature za manje od 2 °C, a možda čak 1,5 °C.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Odvajajte otpad, kompostirajte i smanjite upotrebu papira.
 • Koristite proizvode za višekratnu upotrebu i kupujte ekološki prihvatljive proizvode.
 • Vozite bicikl, hodajte ili se koristite javnim prijevozom.
 • Jedite manje mesa.

14. Zaštititi i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse

Oceani i mora pokrivaju 70 % našeg planeta te su nam važan oslonac za hranu, energiju i vodu. Pa ipak, ovaj najveći ekosustav na Zemlji, u kojemu obitava gotovo milijun poznatih vrsta, trpi brojne štetne posljedice čovjekova djelovanja. Uz smanjenje onečišćenja, pod hitno treba djelovati i po pitanju pretjeranog izlova, lošeg utjecaja turizma te nedovoljne zaštite morskog života.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja
 • Smanjite svoj otpad jer velik dio otpada koji proizvedemo na kopnu završi u morima.
 • Organizirajte akciju čišćenja mora, rijeka i drugih vodenih površina.
 • Ako ste u prilici, kupujte domaću ribu i morske plodove te tako podržite male ribare.
 • Ne ronite zaštićene morske vrste, koralje i slično.

15. Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i spriječiti daljnju gubitak biološke raznolikosti

Baš kao što ovisi o oceanima, ljudski život jednako tako ovisi o zemlji. Biljni svijet čini 80 % ljudske prehrane, poljoprivreda je važan gospodarski resurs, a šume koje prekrivaju oko 31 % Zemljine površine, važan su izvor čistog zraka i vode te su ključne za borbu protiv klimatskih promjena. Nažalost, oko jedna petina kopna na Zemlji je degradirana što uzrokuje mnoštvo problema.

 • Umjesto kupnje, radije udomite kućnog ljubimca.
 • Birajte proizvode koji nisu testirani na životinjama i izbjegavajte korištenje pesticida.
 • Organizirajte akcije čišćenja parkova i šuma.

16. Promovirati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

Između 2017. i 2020. u svijetu je bilo gotovo 200.000 žrtava trgovine ljudima. Prije tri godine zabilježen je najveći broj ubojstava u posljednjih 20 godina, a 2022. je broj smrtnih slučajeva civila povezanih sa sukobima porastao za više od 50 %. Zbog ove, ali i svih drugih „crnih“ brojki, važno je raditi na promicanju miroljubivih i uključivih društava, na omogućavanju pristupa pravdi za sve i na izgradnji učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija na svim razinama.

17. Učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

Pandemija je dokaz da je jačanje multilateralizma i svjetskih partnerstava važnije nego ikad ako želimo riješiti svjetske probleme. Za ostvarenje ovog cilja važna je i povezanost u digitalnom svijetu, ali i na tome bi se trebalo poraditi jer se procjenjuje da je 2022. tek 66 % svjetske populacije (5,3 milijarde) koristilo internet.

živi-zeleno-ciljevi održivog razvoja

Održivost je jedini način na koji bi trebali živjeti danas ako želimo doživjeti bolje sutra. To je savršeno rješenje da zadovoljimo sve naše potrebe, a da istovremeno ne ugrozimo buduće generacije i njihove životne potrebe. Drugim riječima, opstanak društva i našeg zajedničkog planeta ovisi o održivijem svijetu. Osim što se možete pratiti ove korake, detaljnije se informirajte o svakom cilju i podržite organizacije koje se bave njihovim ostvarenjem volontiranjem ili donacijom kako bi pridonijeli ostvarenju svakog od 17 ciljeva održivog razvoja.

Tagovi: