Dostupan svima – Priručnik za rad s djecom i mladima

S velikim zadovoljstvom Vam predstavljamo Priručnik za školski i izvanškolski rad s djecom i mladima Sudjeluj u održivom razvoju – shvati – provedi –  oblikuj.
Sam priručnik sadrži glavne rezultate projekta Sudjeluj u održivom razvoju koji je trajao od 2013.-2015. godine uz financiranje Njemačke zaklade za okoliš – Deutsche Bundesstiftung Umwelt, a u partnerstvu Udruge Sunce i  njemačkog društva  za okolišni odgoj – Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung.
Pisanju priručnika prethodio je cijeli niz projektnih aktivnosti s ciljem povećanja znanja, tako da priručnik sadrži teorijska i praktična znanja vezana uz jednostavne participativne metode učenja, kao i one složene poput service-learning-a i održivih učeničkih poduzeća kao i primjere iz Hrvatske i Njemačke.
Priručnik je izrađen na tri jezika: njemačkom, engleskom i hrvatskom čime će se omogućiti da se primjeri dobre prakse za rad s djecom i mladima prošire i van granica Hrvatske.
Namijenjen je prvenstveno nastavnicima osnovnih i srednjih škola te svima koji rade s djecom i mladima, a žele unaprijediti način rada, pridonijeti odgoju i obrazovanje za održivi razvoj, osobito razvoju aktivnog građanstva te odgovornog odnosa spram prirode i okoliša. 
Pozivamo vas da koristite kao poticaj kako u profesionalnom tako i u privatnom životu (u školi i /ili  u lokalnoj zajednici) te da s djecom i mladima shvatite i provodite principe održivog razvoja u zaštiti prirode i okoliša te tako makar malo oblikujete društvo u duhu održivog razvoja.
Ovim putem još jednom hvala svim obrazovnim institucijama, nastavnicima, vanjskim suradnicima i volonterima koji su svojim zalaganjem omogućili realizaciju projekta i priručnika.