Crna Gora – jedina mediteranska zemlja bez morskog zaštićenog područja

Crna Gora – jedina mediteranska zemlja bez morskog zaštićenog područja

U sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M)” održana su 2 ronilačka terena na području Crne Gore.

Između 07. – 11.09.2016. kartiralo se područje od Rta Arza do mjesta Bigovo (zaljev Trašte), a od 26.09. – 02.10.2016. kartiralo se područje od mjesta Bigovo (zaljev Trašte) do Rta Platamuni.

Ronioci na terenima, zaposlenici Udruge Sunce i Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (RH) i volonteri Udruge Green HomeDruštva ekologa Crne GoreInstituta za biologiju mora KotorUdruge MedCEM (CG) nakon svakog odrađenog zarona izrađuju profile morskog dna s ciljem opisa morskih vrsta i staništa te maksimalne dubine zarona.

Prilikom izrade ronilačkih profila ronioci se služe priručnicima napravljenim u sklopu projekta 4M: Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja morskih staništa Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana.

Nadamo se da će aktivnosti kartiranja morskih vrsta i staništa kao i rezultati istraživanja koje ćemo dobiti završetkom projekta ubrzati proces uspostave morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori.

Crna Gora je  u procesu pristupanja EU preuzela obvezu da do 2020. godine zaštiti najmanje 10% obale, a trenutno je jedina država Mediterana koja nema ni jedno zaštićeno područje u moru. 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET