4M projekt uspješno priveden kraju

4M projekt uspješno priveden kraju

Cilj završne konferencije projekta Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M  bio je predstaviti  glavne rezultate ključnim zainteresiranim stranama, raspraviti o iskustvima i izazovima, te potencijalnom nastavku suradnje u cilju održivosti dostignutih rezultata projekta.

Najistaknutiji rezultati projekta su:

  • Razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksa kod identifikacije i upravljanja morskom ekološkom mrežom, međusektorske preporuke za poboljšanja, poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja.
  • Povećani kapaciteti relevantnih institucija prekograničnog područja u planiranju upravljanja zaštitom morske ekološke mreže, kartiranju morskih vrsta/staništa i monitoringu livada Posidonije.
  • Donesen prijedlog mjera upravljanja za morsku ekološku mrežu prekograničnog područja Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG) kroz konzultacijski proces.
  • Izrađene karte rasprostranjenosti morskih staništa/vrsta u prekograničnom području Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG).
  • Napravljen izvještaj o stanju livada Posidonije i prijedlog mjera očuvanja.
  • Povećana razina svijesti nautičkih turista u svrhu smanjivanja njihovog utjecaja na morski okoliš.
  • Povećana razina svijesti kod školske i predškolske djece u prekograničnom području o važnosti zaštite podmorja.

Projektom je stvorena osnova za uspostavljanje prvog zaštićenog morskog područja u Crnoj Gori. Naime, Crna Gora je  u procesu pristupanja EU preuzela obvezu da do 2020. godine zaštiti najmanje 10% obale, a trenutno je jedina država Mediterana koja nema ni jedno zaštićeno područje u moru.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET