4M projekt uspješno priveden kraju

Cilj završne konferencije projekta Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M  bio je predstaviti  glavne rezultate ključnim zainteresiranim stranama, raspraviti o iskustvima i izazovima, te potencijalnom nastavku suradnje u cilju održivosti dostignutih rezultata projekta.

Najistaknutiji rezultati projekta su:

  • Razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksa kod identifikacije i upravljanja morskom ekološkom mrežom, međusektorske preporuke za poboljšanja, poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja.
  • Povećani kapaciteti relevantnih institucija prekograničnog područja u planiranju upravljanja zaštitom morske ekološke mreže, kartiranju morskih vrsta/staništa i monitoringu livada Posidonije.
  • Donesen prijedlog mjera upravljanja za morsku ekološku mrežu prekograničnog područja Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG) kroz konzultacijski proces.
  • Izrađene karte rasprostranjenosti morskih staništa/vrsta u prekograničnom području Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG).
  • Napravljen izvještaj o stanju livada Posidonije i prijedlog mjera očuvanja.
  • Povećana razina svijesti nautičkih turista u svrhu smanjivanja njihovog utjecaja na morski okoliš.
  • Povećana razina svijesti kod školske i predškolske djece u prekograničnom području o važnosti zaštite podmorja.

Projektom je stvorena osnova za uspostavljanje prvog zaštićenog morskog područja u Crnoj Gori. Naime, Crna Gora je  u procesu pristupanja EU preuzela obvezu da do 2020. godine zaštiti najmanje 10% obale, a trenutno je jedina država Mediterana koja nema ni jedno zaštićeno područje u moru.

Tagovi: