1. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO-KORISNOM UČENJU NA SVEUČILIŠTIMA

1. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO-KORISNOM UČENJU NA SVEUČILIŠTIMA

Udruga Sunce Split u suradnji sa svojim partnerima organizira 1. Konferenciju o društveno-korisnom učenju na Sveučilištima koja za cilj razmjenu postojećih znanja i iskustva o provedbi društveno-korisnog učenja kao i umrežavanje provoditelja programa društveno korisnog učenja u Hrvatskoj. Konferencija se organizira unutar ESF projekta PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! Programi društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj.

Na PAZI! konferenciji sudjelovati će ukupno 60 sudionika/ica iz različitih sektora, od akademske zajednice i privatnog sektora, do aktera civilnog društva i predstavnika Ureda za udruge Vlade RH. U okviru dvodnevne Konferencije partnerske organizacije podijeliti će svoje znanje vezano uz dosadašnju provedbu programa DKU kao i rezultate evaluacije provedbe ovih programa. Svoja iskustva prezentirat će i studenti koji su bili uključeni u program DKU.

Na Konferenciji će se distribuirati Priručnik o društveno korisnom učenju izrađen kroz projekt „Studenti uče aktivno građanstvo – Program društveno korisnog učenja (service-learning) za zaštitu okoliša i očuvanje prirode – projekt suradnje između Njemačke i Hrvatske“ kao i promotivni materijali nastali u okviru projekta. Kao rezultat Konferencije izraditi će se Zbornik radova u tiskanoj (100 komada) i elektronskoj verziji koji će biti distribuiran sudionicima Konferencije te krajnjim korisnicima projekta.

Više informacija možete naći na stranicama Konferencije.

Još uvijek postoji mogućnost prijave sudjelovanja (bez izlaganja)!

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET