1. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO-KORISNOM UČENJU NA SVEUČILIŠTIMA

Udruga Sunce Split u suradnji sa svojim partnerima organizira 1. Konferenciju o društveno-korisnom učenju na Sveučilištima koja za cilj razmjenu postojećih znanja i iskustva o provedbi društveno-korisnog učenja kao i umrežavanje provoditelja programa društveno korisnog učenja u Hrvatskoj. Konferencija se organizira unutar ESF projekta PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! Programi društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj.

Na PAZI! konferenciji sudjelovati će ukupno 60 sudionika/ica iz različitih sektora, od akademske zajednice i privatnog sektora, do aktera civilnog društva i predstavnika Ureda za udruge Vlade RH. U okviru dvodnevne Konferencije partnerske organizacije podijeliti će svoje znanje vezano uz dosadašnju provedbu programa DKU kao i rezultate evaluacije provedbe ovih programa. Svoja iskustva prezentirat će i studenti koji su bili uključeni u program DKU.

Na Konferenciji će se distribuirati Priručnik o društveno korisnom učenju izrađen kroz projekt „Studenti uče aktivno građanstvo – Program društveno korisnog učenja (service-learning) za zaštitu okoliša i očuvanje prirode – projekt suradnje između Njemačke i Hrvatske“ kao i promotivni materijali nastali u okviru projekta. Kao rezultat Konferencije izraditi će se Zbornik radova u tiskanoj (100 komada) i elektronskoj verziji koji će biti distribuiran sudionicima Konferencije te krajnjim korisnicima projekta.

Više informacija možete naći na stranicama Konferencije.

Partneri: Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filozofski fakultet i Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko tehnološkog fakulteta.

Tagovi: