Osmišljavanje i vođenje provedbe volonterskih programa za Nacionalni park Mljet

posidonija-mljet-posidonia-oceanica

Unutar usluge „Osmišljavanje i vođenje provedbe volonterskih programa za Nacionalni park Mljet“ Udruga Sunce ima za cilj pružiti podršku Javnoj ustanovi Nacionalni Park Mljet u evaluaciji postojećih te osmišljavanju i provedbi novih volonterskih programa. Glavne skupine aktivnosti uključuju modeliranje volonterskih programa, razvoj volonterskih programa i izrada priručnika te pilot-provedbu tri nova volonterska programa.

Tijekom perioda izvršenja (20.05.2019. – 31.12.2020.) Udruga Sunce je obradila evaluacijske upitnike ispunjene od strane volontera koji su sudjelovali na volonterskim programima JU NP Mljet u razdoblju 2016. – 2019.; održala radionicu sa zaposlenicima JU NP Mljet za razvoj volonterskih programa i jačanje kapaciteta koordinatora volontera; izradila 4 volonterska programa (Restaurator suhozida – Čuvar prošlosti, Graditelj planinarskih putova, Istraživač mišljenja, Njegovatelj tradicijskog bilja); izradila „Priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa Javne ustanove Nacionalni park Mljet“ te on-line upitnik za volontere.

Naručitelj usluge: Javna ustanova Nacionalni park Mljet

Trajanje: 20.05.2019. – 31.12.2020.

Cilj provedbe usluge: Pružanje podrške JU NP Mljet u evaluaciji postojećih te osmišljavanju i provedbi novih volonterskih programa kroz tri paketa aktivnosti:

A.1. Modeliranje volonterskih programa

A.2. Razvoj volonterskih programa i izrada priručnika

A.3. Pilot-provedba tri nova volonterska programa.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.