Polugodišnje izvješće Zelenog telefona za 2021. pokazuje rekordan broj prijava

Dragi naši čitatelji,

prošla je još jedna polovica godine u kojoj smo vrijedno radili na vašim prijavama upućenima putem servisa Zeleni telefon. Da podsjetimo – Zeleni telefon besplatni je alat koji građanima pruža informacije i savjete te pomaže u rješavanju okolišnih problema u lokalnim sredinama.

Polugodišnje izvješće za 2021. pokazuje rekordan broj prijava – čak 162. Od ukupnog broja, do sada je riješeno 118 prijava, dok na ostalima nastavljamo raditi i dalje. Pravni tim Udruge Sunce ne zapostavlja ni jednu prijavu koju zaprimi, a predano se nastavljaju rješavati i slučajevi iz 2019. te 2020. godine.

Najveći broj prijava, njih 64 odnosi se na nepropisno odložen otpad, a dolaskom toplijih dana kreće i povećan broj prijava koji se odnosi na bespravnu gradnju.

Kad su u pitanju županije na moru, bespravna gradnja najčešće uključuje nasipavanje i uređenje plaža protivno propisima. U tom kontekstu, na web stranici Sunca istaknuli smo pozitivne primjere u praksi, odnosno slučajeve u kojima su naše prijave rezultirale promjenom i pozitivnim postupanjem nadležnih tijela (Nasipavanje plaža i praksa nadležnih tijela).

Osim rješavanja prijava građana, u svom radu na Zelenom telefonu nastojimo educirati javnost te potaknuti građane da sami koriste pravne alate koje imaju na raspolaganju u svrhu zaštite okoliša.

Nastavno na to, na web stranici Udruge Sunce objavljen je i članak o Arhuškoj konvenciji o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa u pitanjima okoliša (Aktivno sudjelovanje u pitanjima zaštite okoliša – pravo ili mit?).

Većina prijava odnosi se na područja van Splita što ukazuje na sve veću proširenost Zelenog telefona u dvije primorske županije koje pokriva Udruga Sunce – Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku.

Zeleni telefon nastavlja sa svojim radom i u narednim mjesecima, a naši čitatelji bit će obaviješteni o ukupnim rezultatima početkom sljedeće godine, koja će nadamo se biti još uspješnija i bolja.

Možemo i moramo čišće, zelenije i ljepše!

Puno vas pozdravlja
Pravni tim Sunca

Tagovi: